Mưa Rừng

Mưa Rừng

Lời bài hát Mưa Rừng

Đóng góp bởi

Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng
Ôi ta mong ước xa xôi
Những đêm mãi cô đơn
Gửi tâm tư về đâu
Mưa thương ai mưa nhớ ai
Mưa rơi như nức nở
Mưa rơi trong lòng tôi
Mưa rừng ơi mưa rừng
Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng
Ôi ta mong ước xa xôi
Nhưng đêm mãi cô đơn
Gửi tâm tư về đâu
Mưa thương ai mưa nhớ ai
Mưa rơi như nức nở
Mưa rơi trong lòng tôi
Mưa rừng ơi mưa rừng
Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi