Mưa Rào (Acoustic)

Mưa Rào (Acoustic)

Lời bài hát Mưa Rào (Acoustic)

Đóng góp bởi

Anh đang mơ
Một giấc mơ đêm nhẹ nhàng
Lang thang dưới rừng
Ánh sao đêm muộn màng
Cùng với gió đưa mây trôi
Về chốn hư vô dịu dàng
Và nỗi nhớ
Nỗi nhớ em trong tim
Chỉ mong cơn mơ dài thêm
Đôi khi em là
Gió bên anh dịu dàng
Đôi khi em là
Áng mây trôi nhẹ nhàng
Đừng trôi mãi
Xin đưa anh cùng
Đến nơi chân trời vàng
Và anh sẽ
Hát khúc ca yêu thương
Để em đừng rời xa quá
Khát khao bên em ngập tràn
Để được nói với em
Anh yêu em mong em dù
Cho đôi ta ngày mai phôi phai
Hôn đôi môi mong manh để
Biết có nhau dù trong giấc mơ
Xin bên anh đêm nay để
Khi ban mai làm anh
Bỗng nhiên tỉnh giấc
Thấp thoáng đôi vai run run
Anh đang mơ
Một giấc mơ đêm nhẹ nhàng
Lang thang dưới rừng
Ánh sao đêm muộn màng
Cùng với gió đưa mây trôi
Về chốn hư vô dịu dàng
Và nỗi nhớ
Nỗi nhớ em trong tim
Chỉ mong cơn mơ dài thêm
Đôi khi em là
Gió bên anh dịu dàng
Đôi khi em là
Áng mây trôi nhẹ nhàng
Đừng trôi mãi
Xin đưa anh cùng đến
Nơi chân trời vàng
Và anh sẽ
Hát khúc ca yêu thương
Để em đừng rời xa quá
Khát khao bên em ngập tràn
Để được nói với em
Anh yêu em mong em dù
Cho đôi ta ngày mai phôi phai
Hôn đôi môi mong manh để
Biết có nhau dù trong giấc mơ
Xin bên anh đêm nay để
Khi ban mai làm anh
Bỗng nhiên tỉnh giấc
Thấp thoáng đôi vai run run
Please don't go
Please don't go
Please don't go
Anh yêu em mong em dù
Cho đôi ta ngày mai phôi phai
Hôn đôi môi mong manh để
Biết có nhau dù trong giấc mơ
Xin bên anh đêm nay để
Khi ban mai làm anh
Bỗng nhiên tỉnh giấc
Thấp thoáng đôi vai run run