Mưa Nửa Đêm

Mưa Nửa Đêm

Lời bài hát Mưa Nửa Đêm

Đóng góp bởi

Đêm chưa ngủ
Nghe ngoài trời đổ mưa
Từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lói
Bóng dáng in trên tường loang
Tôi gối tay anh
Để ôn chuyện xưa cũ
Gói trọn trong tủi nhớ
Tôi muốn hỏi
Có phải vì đời
Chưa trọn vòng tay
Có phải vì tâm tư
Dấu kín trang thư còn đấy
Nên những khi mưa nửa đêm
Làm xao xuyến
Giấc ngủ chưa đến tìm
Ngoài hiên mưa tuôn
Mưa lạnh xuyên qua áo ai
Canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ
Có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương
Lại lòng tôi
Khi trót gửi
Những hình ảnh của tim
Vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau
Nếu mất đi xin đừng quên
Tôi thiếp đi trong niềm vui
Và đêm rớt
Những giọt mưa cuối cùng
Ngoài hiên mưa tuôn
Mưa lạnh xuyên qua áo ai
Canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ
Có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương
Lại lòng tôi
Khi trót gửi
Những hình ảnh của tim
Vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau
Nếu mất đi xin đừng quên
Tôi thiếp đi trong niềm vui
Và đêm rớt
Những giọt mưa cuối cùng
Tôi thiếp đi trong niềm vui
Và đêm rớt
Những giọt mưa cuối cùng