Mưa Mùa Đông

Mưa Mùa Đông

Lời bài hát Mưa Mùa Đông

Đóng góp bởi

Một mình ngồi thương nhớ
Tìm hình bóng em người hỡi
Mà người đành về cuối phương trời
Mình anh đi về đâu
Em đã quên tình xưa
Từng đêm vắng
Gió mưa anh mong chờ
Tiếng mưa rơi nghe buồn tênh
Nơi cuối đường
Ngỡ như người về nơi này
Vẫn mãi đợi chờ
Mùa thu bên hiên bao nhiều lá rơi
Người đành quên câu ái ân
Bước đi mịt mờ xa mãi
Vẫn mãi đợi chờ
Mùa đông con tim anh chưa giá băng
Ngàn lời yêu thương trao đến em
Phố xưa có anh chờ em về
Một mình ngồi thương nhớ
Tìm hình bóng em người hỡi
Mà người đành về cuối phương trời
Mình anh đi về đâu
Em đã quên tình xưa
Từng đêm vắng
Gió mưa anh mong chờ
Tiếng mưa rơi nghe buồn tênh
Nơi cuối đường
Ngỡ như người về nơi này
Vẫn mãi đợi chờ
Mùa thu bên hiên bao nhiều lá rơi
Người đành quên câu ái ân
Bước đi mịt mờ xa mãi
Vẫn mãi đợi chờ
Mùa đông con tim anh chưa giá băng
Ngàn lời yêu thương trao đến em
Phố xưa có anh chờ em về
Mùa đông con tim anh chưa giá băng
Vẫn mãi đợi chờ
Mùa thu bên hiên bao nhiều lá rơi
Người đành quên câu ái ân
Bước đi mịt mờ xa mãi
Vẫn mãi đợi chờ
Mùa đông con tim anh chưa giá băng
Ngàn lời yêu thương trao đến em
Phố xưa có anh chờ em về