Mùa Mưa Đi Qua

Mùa Mưa Đi Qua

Lời bài hát Mùa Mưa Đi Qua

Đóng góp bởi

Anh dìu em về
Đường về nhà em
Qua phiến đá xanh xao
Con đường mòn
Hun hút mắt em sâu
Mưa nhạt mưa nhoà
Mưa đổ mưa ngâu
Anh dìu em về
Đường về nhà em
Mưa ướt lá mưa bay
Lưng đồi buồn
Hun hút gió heo mây
Mưa nhạt mưa nhoà
Mưa đổ mưa sa
Mưa tuôn trên đá khô mòn
Mưa rơi trên bước em về
Mưa như nước mắt đêm nào
Mưa len ướt gót son rồi mưa ơi
Anh dìu em về
Đường về nhà em
Mưa lất phất mưa mau
Con đường buồn
Hiu hắt đã xanh xao
Mưa nhạt mưa nhoà
Mưa đổ trên cao
Anh dìu em về
Đường về nhà em
Mưa ướt lá mưa bay
Lưng đồi buồn
Hun hút gió heo mây
Mưa nhạt mưa nhoà
Mưa đổ mưa sa
Mưa tuôn trên đá khô mòn
Mưa rơi trên bước em về
Mưa như nước mắt đêm nào
Mưa len ướt gót son rồi mưa ơi
Anh dìu em về
Đường về nhà em
Mưa lất phất mưa mau
Con đường buồn
Hiu hắt đã xanh xao
Mưa nhạt mưa nhoà
Mưa đổ trên cao