Lời bài hát Mưa Khóc

Đóng góp bởi

Em rời xa trong tiếng mưa lạnh ướt vai
Trái tim anh nghe đắng cay người có hay
Cuối con đường còn một người
đợi chờ em trong ấm êm
Còn anh mãi nơi chốn xưa chờ ai
Ngày xưa ơi sao cứ trôi qua thật nhanh
Dấu yêu xưa sao nỡ quên lời ước thề
Dẫu tim anh yêu người hơn
Ngàn vì sao nơi cuối trời
Chẳng thể nào níu giữ một trái tim
Lặng thầm cơn gió ru ngày xưa
Lời yêu thương theo mây cuối trời
Tiễn bước người ngày em đi
anh đã cố ngăn giọt lệ rơi
Dù vẫn biết trong lòng em
đã quên hết mối tình xưa rồi
Sao lòng anh vẫn không thể nào lãng quên
Giờ này em phải chăng bình yên
cười bên ai không còn nhớ về
Nơi chốn này còn riêng anh bước trong mưa
Dù lòng vẫn biết nhưng mà anh
lỡ in sâu riêng một bóng hình
Biết không người anh buồn khóc trong mưa
Ngày xưa ơi sao cứ trôi qua thật nhanh
Dấu yêu xưa sao nỡ quên lời ước thề
Dẫu tim anh yêu người hơn
Ngàn vì sao nơi cuối trời
Chẳng thể nào níu giữ một trái tim
Lặng thầm cơn gió ru ngày xưa
Lời yêu thương theo mây cuối trời
Tiễn bước người ngày em đi
anh đã cố ngăn giọt lệ rơi
Dù vẫn biết trong lòng em
đã quên hết mối tình xưa rồi
Sao lòng anh vẫn không thể nào lãng quên
Giờ này em phải chăng bình yên
cười bên ai không còn nhớ về
Nơi chốn này còn riêng anh bước trong mưa
Dù lòng vẫn biết nhưng mà anh
lỡ in sâu riêng một bóng hình
Biết không người anh buồn khóc trong mưa
Giờ này em phải chăng bình yên
cười bên ai không còn nhớ về
Nơi chốn này còn riêng anh bước trong mưa
Dù lòng vẫn biết nhưng mà anh
lỡ in sâu mãi bóng hình em
Biết không người anh buồn khóc trong mưa
Biết không người anh buồn
khóc trong mưa