Mưa Hoa Tuyết Và Em

Mưa Hoa Tuyết Và Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Mưa Hoa Tuyết Và Em

Đóng góp bởi


Nghe ngoài hiên
Gió về
Nghe từng cơn
Giông tố trong lòng
Em ngồi đây
Vẫn chờ anh
Mong cho
Ngày mai đến
Mưa chiều nay
Rất lạ
Như từng bông
Hoa tuyết rơi đều
Có hạt mưa
Rớt vào tim
Em nghe
Lòng băng giá
Mùa thu đã qua
Đông chớm sang
Làm sao để anh
Biết được hoa kia
Vẫn khóc cho
Tình ta
Rồi một mai
Khi ánh nắng lung linh
Trở về
Không nghe tiếng
Lá rơi bên hè
Mây đã tàn nhanh
Chỉ có em và anh
Và hình như
Nghe trong gió
Tiếng hoa vẫn cười
Dù ngày nắng
Hoa tan mất rồi
Như nỗi buồn ai
Gửi đám mây bay về
Cuối trời
Nghe ngoài hiên
Gió về
Nghe từng cơn
Giông tố trong lòng
Em ngồi đây
Vẫn chờ anh
Mong cho
Ngày mai đến
Mưa chiều nay
Rất lạ
Như từng bông
Hoa tuyết rơi đều
Có hạt mưa
Rớt vào tim
Em nghe lòng băng giá
Mùa thu đã qua
Đông chớm sang
Làm sao để anh
Biết được hoa kia
Vẫn khóc cho
Tình ta
Rồi một mai
Khi ánh nắng lung linh
Trở về
Không nghe tiếng
Lá rơi bên hè
Mây đã tàn nhanh
Chỉ có em và anh
Và hình như
Nghe trong gió
Tiếng hoa vẫn cười
Dù ngày nắng
Hoa tan mất rồi
Như nỗi buồn ai
Gửi đám mây bay về
Cuối trời
Rồi một mai
Khi ánh nắng lung linh
Trở về
Không nghe tiếng
Lá rơi bên hè
Mây đã tàn nhanh
Chỉ có em và anh
Và hình như
Nghe trong gió
Tiếng hoa vẫn cười
Dù ngày nắng
Hoa tan mất rồi
Như nỗi buồn ai
Gửi đám mây bay về
Cuối trời