Mùa Đông Không Em Remix

Mùa Đông Không Em Remix

Lời bài hát Mùa Đông Không Em Remix

Đóng góp bởi

Gió đem mùa đông lại về
Anh thấy lòng mình se xát
Nỗi nhớ vẫn chưa nguôi ngoai
Trong màn đêm
Những kỷ niệm đã xa
Nhưng anh chẳng thể phôi phai
Anh phải tập quên bao nhiêu
Suy nghĩ về em
Chỉ cần ánh mắt dõi theo
Ở trên cuộc đời thế thôi
Anh chỉ cần được
Nhìn em vui hạnh phúc
Bên người ấy em chọn
Mong em hãy gượng cười em nhé
Xem kỷ niệm chỉ là giấc mơ
Và anh sẽ chọn
Một mình bước đi
Trên con đường dài
Gió đem mùa đông lại về
Anh thấy lòng mình se xát
Nỗi nhớ vẫn chưa nguôi ngoai
Trong màn đêm
Những kỷ niệm đã xa
Nhưng anh chẳng thể phôi phai
Anh phải tập quên bao nhiêu
Suy nghĩ về em
Chỉ cần ánh mắt dõi theo
Ở trên cuộc đời thế thôi
Anh chỉ cần được
Nhìn em vui hạnh phúc
Bên người ấy em chọn
Mong em hãy gượng cười em nhé
Xem kỷ niệm chỉ là giấc mơ
Và anh sẽ chọn
Một mình bước đi
Trên con đường dài
Chỉ cần ánh mắt dõi theo
Ở trên cuộc đời thế thôi
Anh chỉ cần được
Nhìn em vui hạnh phúc
Bên người ấy em chọn
Mong em hãy gượng cười em nhé
Xem kỷ niệm chỉ là giấc mơ
Và anh sẽ chọn
Một mình bước đi
Trên con đường dài