Mưa Đêm Ngoại Ô

Mưa Đêm Ngoại Ô

Lời bài hát Mưa Đêm Ngoại Ô

Đóng góp bởi

Trời đã khuya rồi đấy
Trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành
Trời đã khuya rồi đấy
Mưa trên xóm xa ánh đô thành
Đường ngoài kia không xôn xao
Không đẹp vì đèn màu
Ôi đường dài hun hút với đêm thâu
Bước chân ai qua mau
Dưới mưa nghe nao nao
Lộng tiếng còi tàu thét lâu
Nằm giữa đêm ngoại ô
Nghe mưa rớt trên khóm tre già
Thầm nhớ ai ngoài xa
Đang tranh đấu cho nước non nhà
Người anh tôi không quen ơi
Mưa rừng về ngập trời
Mưa làm chi cho ướt áo anh tôi
Đến mai khi nơi nơi
Gió yên mưa thôi rơi
Mời anh qua làng tôi
Đây ngoại ô
Nhạt ánh đèn khuya
Đèn vàng hiu hắc soi
Con đường mờ mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu thắm lòng ta
Xin tặng anh
Người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu
Với tình thương như ánh xuân
Mang theo anh những lúc hành quân
Để những đêm trời khuya
Mưa tí tách như đếm canh dài
Ở chốn xa ngoài kia
Nơi biên giới sương khuất cây đồi
Người anh tôi không quen ơi
Trên đường diệt giặc thù
Nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Đây ngoại ô
Nhạt ánh đèn khuya
Đèn vàng hiu hắc soi
Con đường mờ mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu thắm lòng ta
Xin tặng anh
Người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu
Với tình thương như ánh xuân
Mang theo anh những lúc hành quân
Để những đêm trời khuya
Mưa tí tách như đếm canh dài
Ở chốn xa ngoài kia
Nơi biên giới sương khuất cây đồi
Người anh tôi không quen ơi
Trên đường diệt giặc thù
Nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô