Mưa Đêm Ngoại Ô

Mưa Đêm Ngoại Ô

Lời bài hát Mưa Đêm Ngoại Ô

Đóng góp bởi

Trời đã khuya rồi đây
Trăng chênh chếch
Xuyên ánh qua mành
Trời đã khuya rồi đây
Mưa trên xóm xa ánh đô thành
Đường ngoài kia không xôn xao
Không đẹp vì đèn màu
Ôi đường dài hun hút với đêm sâu
Bước chân ai qua mau
Dưới mưa nghe nao nao
Lẫn tiếng còi tàu thét lâu
Nằm giữa đêm ngoại ô
Nghe mưa rớt trên khóm tre già
Thầm nhớ ai ngoài xa
Đang tranh đấu cho nước non nhà
Người anh tôi không quen ơi
Mưa rừng về ngợp trời
Mưa làm chi cho
Ướt áo anh tôi
Đến mai khi nơi nơi
Gió im mưa thôi rơi
Mời anh qua làng tôi
Đây ngoại ô nhạt ánh đèn khuya
Đèn vàng hiu hắt soi
Con đường mờ mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu thắm lòng ta
Xin tặng anh người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu
Với tình thương như ánh xuân
Mang theo anh nhé lúc hành quân
Để những đêm trời khuya
Mưa tí tách như đếm canh dài
Ở chốn xa ngoài kia
Nơi biên giới sương khuất cây đồi
Người anh tôi không quen ơi
Trên đường dẹp giặc thù
Nếu chợt nghe tim
Ấm giữa xa xôi
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Đây ngoại ô nhạt ánh đèn khuya
Đèn vàng hiu hắt soi
Con đường mờ mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu thắm lòng ta
Xin tặng anh người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu
Với tình thương như ánh xuân
Mang theo anh nhé lúc hành quân
Để những đêm trời khuya
Mưa tí tách như đếm canh dài
Ở chốn xa ngoài kia
Nơi biên giới sương khuất cây đồi
Người anh tôi không quen ơi
Trên đường dẹp giặc thù
Nếu chợt nghe tim
Ấm giữa xa xôi
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô