Mưa Đêm Ngoại Ô

Mưa Đêm Ngoại Ô

Lời bài hát Mưa Đêm Ngoại Ô

Đóng góp bởi

Trời đã khuya...
Rồi đấy
Trăng chênh chếch
Xuyên ánh qua mành
Trời đã khuya ...
Rôi đấy
Mưa trên xóm
Xa ánh đô thành.
Đường ngoài kia
Không xôn xao
Không đẹp vì đèn màu.
Ôi,Đường dài hun hút
Với đêm sâu.
Bước chân ai
Qua mau
Dưới mưa nghe
Nao nao
Lẫn tiếng còi tàu
Thét vang.
Nằm giữa đêm
Ngoại ô
Nghe mưa rớt
Trên khóm tre già
Thầm nhớ ai
Ngoài xa
Đang tranh đấu
Cho nước non nhà.
Người anh tôi
Không quen ơi!
Mưa rừng
Về ngập trời
Mưa làm chi
Cho ướt áo anh tôi
Đến mai khi nơi nơi
Gió yên mưa thôi rơi
Mời anh qua làng tôi.
Đây..
Ngoại ô
Nhạt ánh
Đèn khuya.
Đèn vàng hiu hắc soi
Con đường mờ
Mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu
Thắm lòng ta.
Xin...
Tặng anh
Người trai
Vì dân
Nụ cười
Em gái yêu
Với tình thương
Như ánh xuân
Mang theo anh nhé
Lúc hành quân.
Để những đêm
Trời khuya
Mưa tí tách
Như đếm canh dài.
Ở chốn xa
Ngoài kia
Nơi biên giới
Sương khuất
Cây... đồi.....
Người anh tôi
Không quen ơi!
Trên đường dẹp giặc thù
Nếu chợt nghe
Tim ấm giữa xa xôi.
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Đây..
Ngoại ô
Nhạt ánh
Đèn khuya.
Đèn vàng hiu hắc soi
Con đường mờ
Mờ bóng mưa
Nhưng tin yêu
Thắm lòng ta.
Xin...
Tặng anh
Người trai
Vì dân
Nụ cười
Em gái yêu
Với tình thương
Như ánh xuân
Mang theo anh nhé
Lúc hành quân.
Để những đêm
Trời khuya
Mưa tí tách
Như đếm canh dài.
Ở chốn xa
Ngoài kia
Nơi biên giới
Sương khuất
Cây... đồi.....
Người anh tôi
Không quen ơi!
Trên đường dẹp giặc thù
Nếu chợt nghe
Tim ấm giữa xa xôi.
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô
Gió mang ra biên khu
Mến trao anh câu ca
Một đêm mưa ngoại ô