Mưa Đã Tạnh

Mưa Đã Tạnh

Lời bài hát Mưa Đã Tạnh

Đóng góp bởi

Ta đã xa nhau một thời gian
Mình chia tay
Đến nay cũng đã lâu
Anh giờ đang ở nơi đâu
Chắc anh đang
Bình yên và hạnh phúc
Em bước qua đoạn đường xưa
Và nơi đây
Vẫn đôi lần đổ mưa
Trong lòng anh giờ quên chưa
Đường xưa đó
Ta đã quen tình cờ
Ngày hôm qua đó
Ta nhìn thấy nhau
Trời mưa rất lâu
Ta e ấp mối tình đầu
Rồi thời gian qua mau
Ta yêu nhau ngọt ngào
Kỷ niệm xưa
Lòng của em khắc sâu
Nhiều đêm em khóc
Chỉ vì nhớ anh
Dù anh đã quên
Bao năm tháng quá êm đềm
Trọn đời nơi tim em
Yêu anh như ngày đầu
Dẫu cơn mưa
Tình yêu đã tạnh từ lâu
Ta đã xa nhau một thời gian
Mình chia tay
Đến nay cũng đã lâu
Anh giờ đang ở nơi đâu
Chắc anh đang
Bình yên và hạnh phúc
Em bước qua đoạn đường xưa
Và nơi đây
Vẫn đôi lần đổ mưa
Trong lòng anh giờ quên chưa
Đường xưa đó
Ta đã từng gặp nhau
Ngày hôm qua đó
Ta nhìn thấy nhau
Trời mưa rất lâu
Ta e ấp mối tình đầu
Rồi thời gian qua mau
Ta yêu nhau ngọt ngào
Kỷ niệm xưa
Lòng của em khắc sâu
Nhiều đêm em khóc
Chỉ vì nhớ anh
Dù anh đã quên
Bao năm tháng quá êm đềm
Trọn đời nơi tim em
Yêu anh như ngày đầu
Dẫu cơn mưa
Tình yêu đã tạnh từ lâu
Ngày hôm qua đó
Ta nhìn thấy nhau
Trời mưa rất lâu
Ta e ấp mối tình đầu
Rồi thời gian qua mau
Ta yêu nhau ngọt ngào
Kỷ niệm xưa
Lòng của em khắc sâu
Nhiều đêm em khóc
Chỉ vì nhớ anh
Dù anh đã quên
Bao năm tháng quá êm đềm
Trọn đời nơi tim em
Yêu không hề thay đổi
Dẫu cơn mưa
Tình yêu đã tạnh từ lâu
Trọn đời nơi tim em
Yêu anh như ngày đầu
Dẫu cơn mưa
Tình yêu đã tạnh từ lâu