Mưa Đá (Remix)

Mưa Đá (Remix)

Lời bài hát Mưa Đá (Remix)

Đóng góp bởi

Rồi từ đây
Em đường em
Anh đường anh
Như thế nhé
Không còn yêu
Không còn thương
Không còn quan tâm
Lúc đầu
Thầm nguyện cầu
Cho em
Mãi luôn cười tươi
Nhé em
Đời anh như
Thuyền kia
Trôi mãi thôi
Sóng xô
Vô bờ
Ai
Biết nhớ biết thương
Và yêu
Một lần
Là đã biết
Biết khóc biết đau
Và biết giận hờn
Người tôi yêu
Nay nỡ lìa
Xa tôi
Thế nên
Tôi đã khóc
Suốt mùa đông
Chiều nay
Sao mây đen
Giăng kín lối
Mịt mùng
Để đường đi
Tối tăm lạnh lùng
Từng cơn sét
Xé tan đời anh
Băng giá
Giống như
Hạt mưa đá
Rớt rơi vào tim
Hạt mưa đá
Rơi thật mau
Đau thật đau
Em có biết
Trong lòng anh
Bây giờ đây
Như hạt mưa kia
Vỡ nát
Anh lặng im
Buốt giá mi cay
Nhìn mưa xót xa
Từng hạt mưa
Rơi vào tim
Anh buốt đau
Rồi từ đây
Em đường em
Anh đường anh
Như thế nhé
Không còn yêu
Không còn thương
Không còn quan tâm
Lúc đầu
Thầm nguyện cầu
Cho em
Mãi luôn cười tươi
Nhé em
Đời anh như
Thuyền kia
Trôi mãi thôi
Sóng xô
Vô bờ
Chiều nay
Sao mây đen
Giăng kín lối
Mịt mùng
Để đường đi
Tối tăm lạnh lùng
Từng cơn sét
Xé tan đời anh
Băng giá
Giống như
Hạt mưa đá
Rớt rơi vào tim
Hạt mưa đá
Rơi thật mau
Đau thật đau
Em có biết
Trong lòng anh
Bây giờ đây
Như hạt mưa kia
Vỡ nát
Anh lặng im
Buốt giá mi cay
Nhìn mưa xót xa
Từng hạt mưa
Rơi vào tim
Anh buốt đau
Rồi từ đây
Em đường em
Anh đường anh
Như thế nhé
Không còn yêu
Không còn thương
Không còn quan tâm
Lúc đầu
Thầm nguyện cầu
Cho em
Mãi luôn cười tươi
Nhé em
Đời anh như
Thuyền kia
Trôi mãi thôi
Sóng xô
Vô bờ
Hạt mưa đá
Rơi thật mau
Đau thật đau
Em có biết
Trong lòng anh
Bây giờ đây
Như hạt mưa kia
Vỡ nát
Anh lặng im
Buốt giá mi cay
Nhìn mưa xót xa
Từng hạt mưa
Rơi vào tim
Anh buốt đau
Rồi từ đây
Em đường em
Anh đường anh
Như thế nhé
Không còn yêu
Không còn thương
Không còn quan tâm
Lúc đầu
Thầm nguyện cầu
Cho em
Mãi luôn cười tươi
Nhé em
Đời anh như
Thuyền kia
Trôi mãi thôi
Sóng xô
Vô bờ