Mưa Buồn

Mưa Buồn

Lời bài hát Mưa Buồn

Đóng góp bởi

Biết rằng không được
Nhưng cũng ngõ
Nỗi niềm thương từ lâu ấp ủ
Đường dài đi mãi về đâu
Đành rằng tha thiết cho nhau
Giữa mình cách một hố sâu
Nhớ chiều mưa buồn ray rứt đổ
Lối lầy trơn tìm anh phố nhỏ
Đèn mờ soi ngõ không tên
Tạ từ buông cánh tay anh
Đã buồn nên lại buồn thêm
Mưa ơi sao u hoài
Nghe như mưa trong đời
Nào ai biết cho ai
Gió hỡi hãy ngừng thôi hết mưa
Nới vòng tay tiễn đưa
Sao mờ ngõ lạnh em về
Mấy mùa thu về không lá đổ
Có biệt ly nào không nức nở
Một người thao thức đêm thâu
Một người ngăn cách sông sâu
Bao giờ mới được gần nhau
Biết rằng không được
Nhưng cũng ngõ
Nỗi niềm thương từ lâu ấp ủ
Đường dài đi mãi về đâu
Đành rằng tha thiết cho nhau
Giữa mình cách một hố sâu
Nhớ chiều mưa buồn ray rứt đổ
Lối lầy trơn tìm anh phố nhỏ
Đèn mờ soi ngõ không tên
Tạ từ buông cánh tay anh
Đã buồn nên lại buồn thêm
Mưa ơi sao u hoài
Nghe như mưa trong đời
Nào ai biết cho ai
Gió hỡi hãy ngừng thôi hết mưa
Nới vòng tay tiễn đưa
Sao mờ ngõ lạnh em về
Mấy mùa thu về không lá đổ
Có biệt ly nào không nức nở
Một người thao thức đêm thâu
Một người ngăn cách sông sâu
Bao giờ mới được gần nhau
Một người thao thức đêm thâu
Một người ngăn cách sông sâu
Bao giờ mới được gần nhau
Một người thao thức đêm thâu
Một người ngăn cách sông sâu
Bao giờ mới được gần nhau
Một người thao thức đêm thâu
Một người ngăn cách sông sâu