Mưa Buồn Chiều Vắng Em

Mưa Buồn Chiều Vắng Em

Lời bài hát Mưa Buồn Chiều Vắng Em

Đóng góp bởi

Phố buồn chiều không tên
Hoàng hôn buông nhạt nhòa
Chỉ còn lại đây
Hương kỉ niệm của ngày nào
Đường xưa vắng em
Cho nỗi nhớ dài thêm
Mưa vẫn mưa rơi hoài
Cho lòng buồn dâng nào nguôi
Tháng ngày nào bên nhau
Cùng chung xây mộng đẹp
Tình đầu gửi trao
Bao ước mộng đẹp vào hồn
Đời gieo trái ngang
Thương số kiếp hợp tan
Cho lỡ duyên ban đầu
Thương sầu tình ơi tìm đâu
Em ơi, em ơi
Vì đâu lỡ làng
Người sang ngang phũ phàng
Để sầu vương mang
Em về tìm duyên mới
Chiều mưa rơi ngập lối
Thương mối tình đầu mồ côi
Phương trời nào xa xôi
Người ra đi vội vàng
Còn lại gì chăng
Khi giấc mộng đẹp vừa tàn
Dù đời trái ngang
Dẫu số kiếp hợp ta
Xin mãi thương em hoài
Khắc tình ngàn năm còn ghi
Tháng ngày nào bên nhau
Cùng chung xây mộng đẹp
Tình đầu gửi trao
Bao ước mộng đẹp vào hồn
Đời gieo trái ngang
Thương số kiếp hợp tan
Cho lỡ duyên ban đầu
Thương sầu tình ơi tìm đâu
Em ơi, em ơi
Vì đâu lỡ làng
Người sang ngang phũ phàng
Để sầu vương mang
Em về tìm duyên mới
Chiều mưa rơi ngập lối
Thương mối tình đầu mồ côi
Phương trời nào xa xôi
Người ra đi vội vàng
Còn lại gì chăng
Khi giấc mộng đẹp vừa tàn
Dù đời trái ngang
Dẫu số kiếp hợp tan
Xin mãi thương em hoài
Khắc tình ngàn năm còn ghi
Đời gieo trái ngang
Dẫu số kiếp hợp tan
Xin mãi thương em hoài
Khắc tình ngàn năm còn ghi
Đời gieo trái ngang
Dẫu số kiếp hợp tan
Xin mãi thương em hoài
Khắc tình ngàn năm còn ghi