Mr Sexy

Mr Sexy

Lời bài hát Mr Sexy

Đóng góp bởi

Là anh đó
Là cơn mê say
Và em sẽ
Của anh đêm nay
You are the Mr. Sexy Sexy Sexy
I wanna be your Lady Lady Lady
Giọt mồ hôi
Nhỏ trên lưng anh
Làm em choáng váng
Làm em quên đi
You are the Mr. Sexy Sexy Sexy
I wanna be your Lady Lady Lady
Lại gần đây
Đêm nay đêm nay ta mê say
Đêm nay đêm nay ta sẽ bay
Oh Baby anh chưa dừng lại
Cùng chạm đến
Những lúc những lúc ta bối rối
Bao lâu bao lâu trên đôi môi
Oh Baby anh chưa dừng lại
Là anh đó
Là cơn mê dại
Là anh đó
Là cơn hoang dại
You are the Mr. Sexy Sexy Sexy
I wanna be your Lady Lady Lady
Giọt mồ hôi
Nhỏ trên lưng anh
Làm em choáng váng
Làm em quên đi
You are the Mr. Sexy Sexy Sexy
I wanna be your Lady Lady Lady
Lại gần đây
Đêm nay đêm nay ta mê say
Đêm nay đêm nay ta sẽ bay
Oh Baby anh chưa dừng lại
Cùng chạm đến
Những lúc những lúc ta bối rối
Bao lâu bao lâu trên đôi môi
Oh Baby anh chưa dừng lại
Your're the Mr. Sexy Sexy
I don't wanna let you go
Oh Baby you make me crayzy
Your're the Mr. Sexy Sexy
I don't wanna let you go
Oh Baby you make me crayzy
I know you want it
I know you want it
I I know you want it
I know you want it
I I know you want it
I know you want it
I I know you want it
I know you want it
I I know you want it
Lại gần đây
Đêm nay đêm nay ta mê say
Đêm nay đêm nay ta sẽ bay
Oh Baby anh chưa dừng lại
Cùng chạm đến
Những lúc những lúc ta bối rối
Bao lâu bao lâu trên đôi môi
Oh Baby anh chưa dừng lại
Your're the Mr. Sexy Sexy
I don't wanna let you go
Oh Baby you make me crayzy
Your're the Mr. Sexy Sexy
I don't wanna let you go
Oh Baby you make me crayzy
make me crayzy
I know you want it
I know you want it
I I know you want it
I know you want it
I I know you want it
I know you want it
I I know you want it
I know you want it
I I know you want it