Mr. Right (Khi Anh Yêu Em)

Mr. Right (Khi Anh Yêu Em)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Mr. Right (Khi Anh Yêu Em)

Đóng góp bởi

Khi yêu em
Anh trao trọn con tim
Khi yêu em
Anh sẽ xoay tinh cầu
Đưa em đi
Xuyên ngân hà xa xôi
Cùng đến nơi ánh dương kia
Không bao giờ tàn
Dù là ngày dài
Mưa giông
Hay nắng hạ
Chỉ cần một lời
Em mong là
Anh xin hứa
Thành mệnh lệnh
Của con tim
Này trao em hết
Hãy trao anh
Những điều em ước
Anh nguyện
Nguyện tìm đến cuối trời
Hãy nói cho anh những điều
Em ước anh nguyện
Nguyện tìm đến suốt đời
Cause you you uh uh uh
You uh uh uh
You know that
I’m your Mr Right
You uh uh uh
You uh uh uh
You know that
I’m your Mr Right
Khi yêu em
Anh trao trọn con tim
Khi yêu em
Anh sẽ xoay tinh cầu
Đưa em đi
Xuyên ngân hà xa xôi
Cùng đến nơi ánh dương kia
Không bao giờ tàn
Dù là ngày dài
Mưa giông
Hay nắng hạ
Chỉ cần một lời
Em mong là
Anh xin hứa
Thành mệnh lệnh
Của con tim
Này trao em hết
Hãy trao anh
Những điều em ước
Anh nguyện
Nguyện tìm đến cuối trời
Hãy nói cho anh những điều
Em ước anh nguyện
Nguyện tìm đến suốt đời
Cause you you uh uh uh
You uh uh uh
You know that
I’m your Mr Right
You uh uh uh
You uh uh uh
You know that
I’m your Mr Right
You know that
I’m your Mr Right
Hãy trao anh
Những điều em ước
Anh nguyện
Nguyện tìm đến cuối trời
Hãy nói cho anh những điều
Em ước anh nguyện
Nguyện tìm đến suốt đời
Cause you you uh uh uh
You uh uh uh
You know that
I’m your Mr Right
You uh uh uh
You uh uh uh
You know that
I’m your Mr Right