Một Thời Đã Xa (Remix)

Một Thời Đã Xa (Remix)

Lời bài hát Một Thời Đã Xa (Remix)

Đóng góp bởi

Đừng buồn anh hỡi
Khi lỡ nói yêu em rồi
Bận lòng chi nữa hỡi
Anh xin hãy quên em đi
Giây phút bên nhau
Anh sẽ quên mau
Chỉ có em thôi giữ
Mãi bóng hình xưa
Đời ai cũng có giây
Phút trót yêu dại khờ
Và em đã biết biết anh
Sẽ chẳng yêu em đâu
Em sẽ không quên
Giây phút bên nhau
Em đã trao anh
Trao anh nụ hôn ấy
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh
Có hình bóng ai
Kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên
Nhau tình gian dối
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em
Và em biết trái
Tim anh có hình
Bóng ai kia đâu
Chỉ riêng em
Và em sẽ không
Trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa
Đời ai cũng có giây
Phút trót yêu dại khờ
Và em đã biết biết anh
Sẽ chẳng yêu em đâu
Em sẽ không quên
Giây phút bên nhau
Em đã trao anh
Trao anh nụ hôn ấy
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh
Có hình bóng ai
Kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên
Nhau tình gian dối
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em
Và em biết trái
Tim anh có hình
Bóng ai kia đâu
Chỉ riêng em
Và em sẽ không
Trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em
Và em biết trái
Tim anh có hình
Bóng ai kia đâu
Chỉ riêng em
Và em sẽ không
Trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca
Viết riêng tặng em
Và em biết trái
Tim anh có hình
Bóng ai kia đâu
Chỉ riêng em
Và em sẽ không
Trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau
Tình yêu dối lừa