Một Sớm Mai

Một Sớm Mai

Moi

Lời bài hát Một Sớm Mai

Đóng góp bởi

Một sớm mai khi trời chưa sáng
Ngủ một giấc xem cuộc đời có đáng
Để mình vẫn mãi mong chờ nhau
Ngồi với ai khi người đi mất
Và cả những khi tôi cần em nhất
Thì ừ em đang
Em ở đâu
Tôi vẫn thường nghe
Nghe người ta nói ra nói vào
Rằng em đã có người khác
Tôi, tôi biết em sẽ không quan tâm
Đến những gì quanh tôi
Mà tại sao tôi vẫn mong chờ em
Mình sẽ không bao giờ nuối tiếc
Về một giấc mơ vẫn còn tha thiết
Hoặc một tương lai sẽ thuộc về nhau
Tìm lí do để gặp nhau thêm một lần
Trước khi hai người nhận ra
Rằng mình cũng chẳng khác gì người ta
Tôi nghĩ về em
Mơ về em mỗi đêm trong tuần
Mà em đã bao giờ để ý
Tôi, tôi biết em sẽ không quan tâm
Tới những thằng như tôi
Mà tại sao tôi vẫn mong chờ em
Tôi vẫn thường nghe
Nghe người ta nói ra nói vào
Rằng em chẳng quay về nữa
Tôi, tôi ước cho
Sẽ có một hôm em quay về bên tôi
Để tôi được chết bên cạnh em
Để để tôi được chết bên cạnh em