Một Ngày Mùa Đông

Một Ngày Mùa Đông

Lời bài hát Một Ngày Mùa Đông

Đóng góp bởi

Rồi một ngày
Trời không biếc xanh
Rồi một ngày
Hàng cây vắng tanh
Và cơn gió
Mang mùa đông tới
Cuốn bay theo đám lá
Vàng rơi
Bờ cỏ này
Giọt sương đã tan
Bậc thềm này
Còn in dấu chân
Mùa đông tới
Em chờ anh mãi
Lá hoa thu sang nay đã
Úa tàn
Giờ đây em biết
Em biết đã mất anh
Rồi đấy
Ngày mùa đông đến nghe
Vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Lòng em đau đớn
Nhưng trái tim vẫn như
Thầm nói
Còn yêu mãi
Giờ đây em biết
Em biết đã mất anh
Rồi đấy
Ngày mùa đông đến nghe
Vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Lòng em đau đớn
Nhưng trái tim vẫn như
Thầm nói
Em mãi yêu anh
Rồi một ngày
Trời không biếc xanh
Rồi một ngày
Hàng cây vắng tanh
Và cơn gió
Mang mùa đông tới
Cuốn bay theo đám lá
Vàng rơi
Bờ cỏ này
Giọt sương đã tan
Bậc thềm này
Còn in dấu chân
Mùa đông tới
Em chờ anh mãi
Lá hoa thu sang nay đã
Úa tàn
Giờ đây em biết
Em biết đã mất anh
Rồi đấy
Ngày mùa đông đến nghe
Vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Lòng em đau đớn
Nhưng trái tim vẫn như
Thầm nói
Còn yêu mãi
Giờ đây em biết
Em biết đã mất anh
Rồi đấy
Ngày mùa đông đến nghe
Vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Lòng em đau đớn
Nhưng trái tim vẫn như
Thầm nói
Em mãi yêu
Anh
Giờ đây em biết
Em biết đã mất anh
Rồi đấy
Ngày mùa đông đến nghe
Vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Lòng em đau đớn
Nhưng trái tim vẫn như
Thầm nói
Còn yêu mãi
Giờ đây em biết
Em biết đã mất anh
Rồi đấy
Ngày mùa đông đến nghe
Vắng xa tiếng mưa phùn rơi
Lòng em đau đớn
Nhưng trái tim vẫn như
Thầm nói
Em mãi yêu
Anh