Một Ngày Mới

Một Ngày Mới

Lời bài hát Một Ngày Mới

Đóng góp bởi

Một ngày vui tươi
Ngập tràn tiếng ca
Một ngày bình minh
Chan hòa khắp thế gian
Một ngày với tóc rối bời
Một ngày riêng của tôi
Ngồi cafe nghe radio radio
Trong tôi dường như quên đi
ưu sầu không đắn đo
Và bờ môi khẽ hát
Vang lên câu ca
Một ngày tôi biết yêu cha
Ngày tháng vẫn chờ
Dù có hững hờ
Đôi khi vẫn nghe
Trong lòng chan chứa
Ngày mới đến rồi
Bạn hãy đón chờ
Bao nhiêu ước mơ
Không còn lo mơ ước
Cùng nhau hát lên cho
Bao người quên đớn đau
Cùng chia xớt vui buồn
Trong muôn ngàn muôn tiếng ca
Một tình yêu cháy mãi
Cuộc đời luôn tươi sáng
Cùng nhau hát lên cho
Bao người trên thế gian
Cùng nhau nắm đôi tay
Bên nhau hòa chung tiếng ca
Một tình yêu cháy mãi
Cuộc đời luôn tươi sáng
Một ngày vui tươi
Ngập tràn tiếng ca
Một ngày bình minh
Chan hòa khắp thế gian
Một ngày với tóc rối bời
Một ngày riêng của tôi
Ngồi cafe nghe radio radio
Trong tôi dường như quên đi
ưu sầu không đắn đo
Và bờ môi khẽ hát
Vang lên câu ca
Một ngày tôi biết yêu cha
Ngày tháng vẫn chờ
Dù có hững hờ
Đôi khi vẫn nghe
Trong lòng chan chứa
Ngày mới đến rồi
Bạn hãy đón chờ
Bao nhiêu ước mơ
Không còn lo mơ ước
Cùng nhau hát lên cho
Bao người quên đớn đau
Cùng chia xớt vui buồn
Trong muôn ngàn muôn tiếng ca
Một tình yêu cháy mãi
Cuộc đời luôn tươi sáng
Cùng nhau hát lên cho
Bao người trên thế gian
Cùng nhau nắm đôi tay
Bên nhau hòa chung tiếng ca
Một tình yêu cháy mãi
Cuộc đời luôn tươi sáng
Cùng nhau hát lên cho
Bao người quên đớn đau
Cùng chia xớt vui buồn
Trong muôn ngàn muôn tiếng ca
Một tình yêu cháy mãi
Cuộc đời luôn tươi sáng
Cùng nhau hát lên cho
Bao người trên thế gian
Cùng nhau nắm đôi tay
Bên nhau hòa chung tiếng ca
Một tình yêu cháy mãi
Cuộc đời luôn tươi sáng