Một Ngày Biết Trước

Một Ngày Biết Trước

Lời bài hát Một Ngày Biết Trước

Đóng góp bởi

Nếu một ngày
Em bước đi xa rồi
Để lại những dĩ vãng
Khi chúng ta bên nhau
Nếu một ngày
Em nói câu ly biệt
Để mình anh nơi đây
Mong nhớ em
Có bao giờ
Anh nhớ đến một người
Ngày xưa đó
Anh trao bao hy vọng
Có bao giờ
Em biết yêu thật lòng
Vì tình yêu bên anh
Chỉ là những dối lừa
Vậy mà anh nào hay
Vậy mà anh đã vội tin
Để rồi tưởng như hạnh phúc
Cũng đã đến
Với trái tim tôi
Anh chỉ biết yêu em
Dù em vẫn đang vô tình
Từng lời yêu thương
Trao đến anh
Rồi hôm nay mình anh
Đợi chờ riêng em mà thôi
Vì người tôi yêu giờ đang
Ấm áp quấn quýt với ai kia
Em đã bước chân đi
Về nơi vẫn luôn mong đợi
Bỏ lại anh
Đớn đau một mình
Nếu một ngày
Em bước đi xa rồi
Để lại những dĩ vãng
Khi chúng ta bên nhau
Nếu một ngày
Em nói câu ly biệt
Để mình anh nơi đây
Mong nhớ em
Có bao giờ
Anh nhớ đến một người
Ngày xưa đó
Anh trao bao hy vọng
Có bao giờ
Em biết yêu thật lòng
Vì tình yêu bên anh
Chỉ là những dối lừa
Vậy mà anh nào hay
Vậy mà anh đã vội tin
Để rồi tưởng như hạnh phúc
Cũng đã đến
Với trái tim tôi
Anh chỉ biết yêu em
Dù em vẫn đang vô tình
Từng lời yêu thương
Trao đến anh
Rồi hôm nay mình anh
Đợi chờ riêng em mà thôi
Vì người tôi yêu giờ đang
Ấm áp quấn quýt với ai kia
Em đã bước chân đi
Về nơi vẫn luôn mong đợi
Bỏ lại anh
Đớn đau một mình
Vậy mà anh nào hay
Vậy mà anh đã vội tin
Để rồi tưởng như hạnh phúc
Cũng đã đến
Với trái tim tôi
Anh chỉ biết yêu em
Dù em vẫn đang vô tình
Từng lời yêu thương
Trao đến anh
Rồi hôm nay mình anh
Đợi chờ riêng em mà thôi
Vì người tôi yêu giờ đang
Ấm áp quấn quýt với ai kia
Em đã bước chân đi
Về nơi vẫn luôn mong đợi
Bỏ lại anh
Đớn đau một mình
Em đã bước chân đi
Về nơi vẫn luôn mong đợi
Bỏ lại anh
Đớn đau một mình