Một Mình Thôi (Liveshow)

Một Mình Thôi (Liveshow)

Lời bài hát Một Mình Thôi (Liveshow)

Đóng góp bởi

Trang thư xanh em lén trao anh,
Viết bằng mực tím tím bông hoa cà.
Mà hồi xưa em thường hằng mơ ước.
Ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em.
Đêm hôm xưa có gió heo maỵ
Gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo
Trả lại anh con đường tình năm cũ.
Đường tình ơi ta với ta một mình thôi .
Nếu năm xưa, năm xưa anh lỗi hẹn
Và mình đừng quen nhau
Những ân tình ngày đó có bao nhiêu
Thì dang dở dở dang có đâu nhiều
Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấỵ
Thà quên đi
Như chúng ta chưa từng quen.
Trang thư xanh em lén trao anh,
Viết bằng mực tím tím bông hoa cà.
Mà hồi xưa em thường hằng mơ ước.
Ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em.
Đêm hôm xưa có gió heo maỵ
Gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo
Trả lại anh con đường tình năm cũ.
Đường tình ơi ta với ta một mình thôi .
Nếu năm xưa, năm xưa anh lỗi hẹn
Và mình đừng quen nhau
Những ân tình ngày đó có bao nhiêu
Thì dang dở dở dang có đâu nhiều
Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấỵ
Thà quên đi
Như chúng ta chưa từng quen.
Trả lại anh con đường tình năm cũ.
Đường tình ơi ta với ta một mình thôi .
Trả lại anh con đường tình năm cũ.
Đường tình ơi....
Ta với ta một mình thôi .