Một Mình Thôi

Một Mình Thôi

Lời bài hát Một Mình Thôi

Đóng góp bởi

Trang thư xanh
Anh lén trao em
Viết bằng mực tím
Tím bông hoa cà.
Mà ngày xưa
Em thường hằng mơ ước.
Ngày hợp hôn
Anh kết hoa để..
Tặng em.
Đêm năm xưa
Có gió heo maỵ
Gió đùa trên tóc
Ngủ say bên lưng đèo
Trả lại em
Con đường tình năm cũ.
Đường tình ơi
Ta với ta một mình thôi .
Nếu.... năm xưa
Năm xưa em lỗi hẹn
Và mình đừng quen nhau
Những ân tình
Ngày đó có bao nhiêu
Thì dang dở
Dở dang có đâu nhiều
Kỷ niệm ơi
Kỷ niệm buồn biết mấy
Thà quên đi
Như chúng ta chưa hề quen.
Trang thư xanh
Anh lén trao em
Viết bằng mực tím
Tím... bông hoa cà.
Mà ngày xưa
Em thường hằng mơ ước.
Ngày hợp hôn
Anh kết hoa để..
Tặng em....
Đêm năm xưa
Có gió heo maỵ
Gió đùa trên tóc
Ngủ say bên lưng đèo
Trả lại em
Con đường tình năm cũ.
Đường tình ơi
Ta với ta một mình thôi .
Nếu.... năm xưa
Năm xưa em lỗi hẹn
Và mình đừng quen nhau
Những ân tình
Ngày đó có bao nhiêu
Thì dang dở
Dở dang có đâu nhiều
Kỷ niệm ơi
Kỷ niệm buồn biết mấy
Thà quên đi
Như chúng ta chưa hề quen.
Kỷ niệm ơi
Kỷ niệm buồn biết mấy
Thà quên đi....
Như chúng ta chưa....
Hề quen....