Một Lần Nữa Được Yêu

Một Lần Nữa Được Yêu

Lời bài hát Một Lần Nữa Được Yêu

Đóng góp bởi

Đã có những khi anh đã sai
Nước mắt của em đang nhẹ rơi
Thấm ướt hết vai anh tại sao
Có lẽ bởi anh đã
Làm em ko vui
Cũng vì anh đã ko lắng
Nghe những khi em buồn
Để em vội vàng
Bước đi lạnh lùng
Lần sau cuối xin em thứ
Tha mong em đừng khóc
Hãy cho tình yêu hiểu
Ra để rồi thêm 1 lần nữa yêu
Sẽ mãi luôn yêu em,
Luôn bên em,
Quan tâm em mỗi ngày
Vì anh ko muốn mất em lần
Nữa hãy lắng nghe lòng anh
Bởi vì khi xa nhau,
Tim anh đau,
Nhớ đến em rất nhiều
Từng ngày cố gắng vượt
Qua đêm lúc ấy anh
Nhận ra có lẽ đã muộn
Đã có những khi anh đã sai
Nước mắt của em đang nhẹ rơi
Thấm ướt hết vai anh tại sao
Có lẽ bởi anh đã
Làm em ko vui
Cũng vì anh đã ko lắng
Nghe những khi em buồn
Để em vội vàng
Bước đi lạnh lùng
Lần sau cuối xin em thứ
Tha mong em đừng khóc
Hãy cho tình yêu hiểu
Ra để rồi thêm 1 lần nữa yêu
Sẽ mãi luôn yêu em,
Luôn bên em,
Quan tâm em mỗi ngày
Vì anh ko muốn mất em lần
Nữa hãy lắng nghe lòng anh
Bởi vì khi xa nhau,
Tim anh đau,
Nhớ đến em rất nhiều
Từng ngày cố gắng vượt
Qua đêm lúc ấy anh
Nhận ra có lẽ đã muộn
Sẽ mãi luôn yêu em,
Luôn bên em,
Quan tâm em mỗi ngày
Vì anh ko muốn mất em lần
Nữa hãy lắng nghe lòng anh
Bởi vì khi xa nhau,
Tim anh đau,
Nhớ đến em rất nhiều
Từng ngày cố gắng vượt
Qua đêm lúc ấy anh
Nhận ra có lẽ đã muộn
Sẽ mãi luôn yêu em,
Luôn bên em,
Quan tâm em mỗi ngày
Vì anh ko muốn mất em lần
Nữa hãy lắng nghe lòng anh
Bởi vì khi xa nhau,
Tim anh đau,
Nhớ đến em rất nhiều
Từng ngày cố gắng vượt
Qua đêm lúc ấy anh
Nhận ra có lẽ đã muộn