Một Kiếp Người

Một Kiếp Người

Lời bài hát Một Kiếp Người

Đóng góp bởi

Một kiếp con người
Giờ nằm trong hố sâu lòng đất
Một kiếp mưu sinh
Lúc chết đi cũng chẳng mang gì
Lúc sống nghèo sang
Lúc chết đi cũng bàn tay trắng
Bụi cát thời gian
Sẽ phủ che vui buồn thế nhân
Người sống một lần
Và cũng chỉ có một lần chết
Hãy sống làm sao
Lúc chết đi lòng chẳng ân hận
Cúi xuống nhìn nhau
Để nhắc ta đừng tìm hơn thua
Mang nỗi thương đau
Để biết đau ta mang cho người
Đời là như thế
Một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu
Một kiếp lầm than
Có tên là kiếp con người
Ai cũng sinh ra một lần
Ai cũng chết đi một lần
Thì xin nhớ nhau
Quặn đau con tim khi nhìn ai khóc
Đời là như thế
Một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu
Đời thoáng qua mau
Nỗi đau nào có lâu dài
Ai ơi đừng khóc chi nhiều
Đời người thật ngắn hãy vui
Để dành nước mắt
Lại ngày sau cho người khóc ta cười
Người sống một lần
Và cũng chỉ có một lần chết
Hãy sống làm sao
Lúc chết đi lòng chẳng ân hận
Cúi xuống nhìn nhau
Để nhắc ta đừng tìm hơn thua
Mang nỗi thương đau
Để biết đau ta mang cho người
Đời là như thế
Một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu
Một kiếp lầm than
Có tên là kiếp con người
Ai cũng sinh ra một lần
Ai cũng chết đi một lần
Thì xin nhớ nhau
Quặn đau con tim khi nhìn ai khóc
Đời là như thế
Một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu
Đời thoáng qua mau
Nỗi đau nào có lâu dài
Ai ơi đừng khóc chi nhiều
Đời người thật ngắn hãy vui
Để dành nước mắt
Lại ngày sau cho người khóc ta cười
Đời là như thế
Một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu
Một kiếp lầm than
Có tên là kiếp con người
Ai cũng sinh ra một lần
Ai cũng chết đi một lần
Thì xin nhớ nhau
Quặn đau con tim khi nhìn ai khóc
Đời là như thế
Một ngày mai ta sẽ đi đâu về đâu
Đời thoáng qua mau
Nỗi đau nào có lâu dài
Ai ơi đừng khóc chi nhiều
Đời người thật ngắn hãy vui
Để dành nước mắt
Lại ngày sau cho người khóc ta cười
Ai ơi đừng khóc chi nhiều
Đời người thật ngắn hãy vui
Để dành nước mắt
Lại ngày sau cho người khóc ta cười