Một Đời Vì Chữ Hiếu

Một Đời Vì Chữ Hiếu

Xem MV bài hát

Lời bài hát Một Đời Vì Chữ Hiếu

Đóng góp bởi

Ngày đi lấy chồng đời
Mang chữ hiếu
Đôi vai còn gánh nặng
Cha mẹ với đàn em
Nước mắt vu quy
Ngàn vàng đời con gái
Rồi đem đổi lấy mềnh mẹ
Đan như chỉ treo mềnh
Em xa chốn quê nghèo
Về nơi đất khách
Nén đau mỉm cười che
Giọt lệ thắm tràn mi
Ngang trái đau thương
Làm dâu bao cay đắng
Lênh đênh côi cút cần
Người thân xa quá đâu gần
Em đâu trách đời mà do
Số phận đưa đẩy
Em chỉ vì chữ hiếu mà thôi
Tội tình chi đâu
Nào ham câu phú quý
Chỉ mong thay đổi
Vì mẹ cha mưa nắng cơ hàn
Em nơi xứ người
Tấm thân gầy dạn gió
Chỉ lo kiếm tiền để gởi về quê
Ai nghĩ đi xa lấy chồng là giàu có
Làm thân con gái
Vì mẹ cha đâu tiếc chi đâu
Em xa chốn quê nghèo
Về nơi đất khách
Nén đau mỉm cười che
Giọt lệ thắm tràn mi
Ngang trái đau thương
Làm dâu bao cay đắng
Lênh đênh côi cút cần
Người thân xa quá đâu gần
Em đâu trách đời mà do
Số phận đưa đẩy
Em chỉ vì chữ hiếu mà thôi
Tội tình chi đâu
Nào ham câu phú quý
Chỉ mong thay đổi
Vì mẹ cha mưa nắng cơ hàn
Em nơi xứ người
Tấm thân gầy dạn gió
Chỉ lo kiếm tiền để gởi về quê
Ai nghĩ đi xa lấy chồng là giàu có
Làm thân con gái
Vì mẹ cha đâu tiếc chi đâu