Một Điều Ước

Một Điều Ước

Lời bài hát Một Điều Ước

Đóng góp bởi

Có một điều anh luôn ước mơ
Và đợi chờ từ rất lâu rồi
Từ khi anh đã yêu người
Một nụ cười đã
Khiến cho anh phải ngẩn ngơ
Lần đầu tiên khi mới gặp em
Ước rằng một ngày
Em nói tiếng yêu
Và thật lòng rất nhớ em
Mà chẳng thể nào nên lời
Chỉ cần em
Em sẽ cho anh một cơ hội
Dù nhỏ nhoi anh vẫn chờ mong
Ước chi một ngày kia
Anh sẽ có em
Ước chi trọn đời này
Sẽ mãi mãi bên em
Chở che em ngày đêm
Và được thấy em
Vui đùa mãi thôi
Một điều ước
Anh mong rằng mỗi ngày
Được lo lắng
Sẽ mãi chẳng thay đổi
Một điều nhỏ bé
Anh luôn thầm mơ ước
Chỉ cần anh mãi gần em
Một điều ước
Anh mong rằng mỗi ngày
Tình ta sẽ
Mãi mãi gần bên nhau
Ngọt ngào trao yêu thương
Anh chỉ cần có thế
Một điều ước quá nhỏ nhoi
được gần em
Có một điều anh luôn ước mơ
Và đợi chờ từ rất lâu rồi
Từ khi anh đã yêu người
Một nụ cười đã
Khiến cho anh phải ngẩn ngơ
Lần đầu tiên khi mới gặp em
Ước rằng một ngày
Em nói tiếng yêu
Và thật lòng rất nhớ em
Mà chẳng thể nào nên lời
Chỉ cần em
Em sẽ cho anh một cơ hội
Dù nhỏ nhoi anh vẫn chờ mong
Ước chi một ngày kia
Anh sẽ có em
Ước chi trọn đời này
Sẽ mãi mãi bên em
Chở che em ngày đêm
Và được thấy em
Vui đùa mãi thôi
Một điều ước
Anh mong rằng mỗi ngày
Được lo lắng
Sẽ mãi chẳng thay đổi
Một điều nhỏ bé
Anh luôn thầm mơ ước
Chỉ cần anh mãi gần em
Một điều ước
Anh mong rằng mỗi ngày
Tình ta sẽ
Mãi mãi gần bên nhau
Ngọt ngào trao yêu thương
Anh chỉ cần có thế
Một điều ước quá nhỏ nhoi
Phải không em
Chỉ thế thôi
ước chi anh gần em lúc này
Cầm tay em
Anh sẽ nói
Trọn đời anh
Yêu mỗi mình em
Một điều ước
Anh mong rằng mỗi ngày
Được lo lắng
Sẽ mãi chẳng thay đổi
Một điều nhỏ bé
Anh luôn thầm mơ ước
Chỉ cần anh mãi gần em
Một điều ước
Anh mong rằng mỗi ngày
Tình ta sẽ
Mãi mãi gần bên nhau
Ngọt ngào trao yêu thương
Anh chỉ cần có thế
Một điều ước quá nhỏ nhoi
được gần em