Lời bài hát Một Cái Cớ

Đóng góp bởi

Chẳng biết bên anh thế nào Có hạnh phúc hay không? Bỗng dưng dưng nước mắt lưng tròng Vì những ngày đã qua Dặn lòng sẻ quên nhanh thôi Nỗi nhớ cứ ký sinh trong tim mỗi tối Làm sao để quên đi Một người đã gắn bó ngần ấy năm Tình yêu nào chẳng mấy khi lầm lỡ Tình yêu nào chẳng khiến ta ngủ mơ Tình yêu chỉ giống lúc đầu Rồi vội tam vỡ Tất cả chỉ là một cái cớ Anh cứ bước đừng nhìn về sau Vì nơi đó co người buồn đau Anh cứ bước thật nhanh Chớ nhìn về em Vì hạnh phúc của anh không phải em !