Một Bước Xa Xôi / 一步之遥

Một Bước Xa Xôi / 一步之遥

Lời bài hát Một Bước Xa Xôi / 一步之遥

Đóng góp bởi

MỘT BƯỚC XA XÔI 那玩具被遗弃了 nà wánjù bèi ýiqì le Những món đồ chơi bị lãng quên 一日就旧一早有预感 yī rì jìu jìu yīzǎo yǒu ỳugǎn Sớm đã có linh cảm trước sau gì cũng thành món đồ cũ 算一卦在时代的巨山 sùan yī gùa zài shídài de jù shān Bói một quẻ về thời đại xa xôi phía trước 孩童会长大 háitóng hùi zhăngdà Đứa trẻ cũng ngày một lớn 大世界什么都有喂饱眼色 dà shìjìe shén·me dōu yǒu wèi bǎo yǎnsè Thế giới rộng lớn thứ gì cũng có, muôn màu muôn vẻ 去远方看看 qù yuǎnfāng kàn kàn Muốn đi đến những nơi xa xem thử 各就各位每一处乐园 gèjìugèwèi měi yī chǔ leyùán Mỗi một nơi đều là thiên đường 哪需要停站 nǎ xūyào tíng zhàn Vậy đâu cần điểm dừng chân 一天吞一天浮世如贪吃蛇般馋 yītiān tūn yītiān fú shì rú tān chī shé bān chán Ngày tiếp nối ngày, phù phiếm như một quãng đường dài vô lối 数日子过日子多一天是贪 shǔ rì·zi gùorì·zi duō yītiān shì tān Đếm từng ngày trôi qua, chỉ mong có thêm một ngày 一盏纤月白的不染一尘凡 yī zhǎn xiān yùebái de bù rǎn yī chén fán Ánh trăng sáng không nhiễm một hạt bụi trần 宇宙灯可参透这蜉蝣的禅 yǔzhòu dēng kě cāntòu zhè fú yóu de chán Ánh sáng của vũ trụ có thê nhìn thấu được thiền đạo phù du này 这如迷宫弯弯如何玩玩 zhè rú mí gōng wān wān rúhé wán wán Lòng vòng như một lối mê cung làm sao có thể dạo chơi được 可有万万路径叫人换 kě yǒu wànwàn lùjìng jìao rén hùan Có hàng ngàn con đường để con người lựa chọn 这刹人生幻幻丝丝环环 zhè shā rénshēng hùan hùan sī sī húan húan Đời người huyền ảo như tơ trăm mối 怎敢缓缓煮酒难言欢 zěn gǎn huǎn huǎn zhǔ jiǔ nányán huān Nào dám trì hoãn để ngồi nấu rượu nói cười vui vẻ 至觉旅途漫漫轻褛蔓蔓 zhì jìao lǚtú mànmàn qīng lǚ màn màn Cảm thấy cuộc hành trình dài đằng đẵng 可否慢慢秉烛再夜谈 kě fǒu màn màn bǐngzhú zài yè tán Thả nhẹ bước chân, thắp ngọn nến trò chuyện đến đêm 知觉命运坎坎命数堪堪 zhījúe mìngỳun kǎn kǎn mìngshù kān kān Cảm giác vận mệnh đen đủi gặp nhiều trắc trở 仍笑侃侃再多赏一晚 réng xìao kānkǎn zài duō shǎng yī wǎn Vẫn cứ cười như vậy thưởng thức thêm một đêm 青街时代里俯瞰石头森林 qīng jiē shídài lǐ fǔkàn shí·tou sēnlín Từ trên Thanh Nhai nhìn xuống núi rừng 大概更壮观 dàgài gèng zhùangguān Dường như càng thêm hung vĩ 拆完旧爱又到新欢仍在同座城 chāi wán jìu ài yòu dào xīn huān réng zài tóng zùo chéng Vứt bỏ cái yêu thích cũ thì lại tìm đến thú vui mới, tìm về chốn xưa 便没什么好怪 bìan méishén·me hǎo gùai thì càng không có gì phải lạ 玩伴变作了老伴人人有份上帝发慈善 wán bàn bìan zùo le lǎobàn rénrén yǒu fèn shàngdì fā císhàn Bạn lúc nhỏ biến thành bạn đời, trời cao độ lượng mỗi người đều đã được sắp xếp 买够全世界的新鲜青丝如何还 mǎi gòu quán shìjìe de xīnxiān qīngsī rúhé hái Những thứ mới mẻ trên thế giới đều đã mua đủ rồi, tuổi trẻ lấy gì để đổi lại 一天吞一天浮世如贪吃蛇般馋 yītiān tūn yītiān fú shì rú tān chī shé bān chán Ngày tiếp nối ngày, phù phiếm như một quãng đường dài vô lối 数日子过日子多一天是贪 shǔ rì·zi gùorì·zi duō yītiān shì tān Đếm từng ngày trôi qua, chỉ mong có thêm một ngày 未能采访最后一刻是否圆满 wèi néng cǎifǎng zùihòu yīkè shìfǒu yúanmǎn Vô phương cứu chữa, thời khắc cuối liệu có viên mãn 未能有先知提前解惑或答难 wèi néng yǒu xiānzhī tíqían jiěhùo hùo dá nán Không có nhà tiên tri thì câu đố trước đó khó mà có lời giải 这如迷宫弯弯如何玩玩 zhè rú mí gōng wān wān rúhé wán wán Lòng vòng như một lối mê cung làm sao có thể dạo chơi được 可有万万路径叫人换 kě yǒu wànwàn lùjìng jìao rén hùan Có hàng ngàn con đường để con người lựa chọn 这刹人生幻幻丝丝环环 zhè shā rénshēng hùan hùan sī sī húan húan Đời người huyền ảo như tơ trăm mối 怎敢缓缓煮酒难言欢 zěn gǎn huǎn huǎn zhǔ jiǔ nányán huān Nào dám trì hoãn để ngồi nấu rượu nói cười vui vẻ 至觉旅途漫漫轻褛蔓蔓 zhì jìao lǚtú mànmàn qīng lǚ màn màn Cảm thấy cuộc hành trình dài đằng đẵng 可否慢慢秉烛再夜谈 kě fǒu màn màn bǐngzhú zài yè tán Thả nhẹ bước chân, thắp ngọn nến trò chuyện đến đêm 知觉命运坎坎命数堪堪 zhījúe mìngỳun kǎn kǎn mìngshù kān kān Cảm giác vận mệnh đen đủi gặp nhiều trắc trở 仍笑侃侃再多赏一晚 réng xìao kānkǎn zài duō shǎng yī wǎn Vẫn cứ cười như vậy thưởng thức thêm một đêm 这如迷宫弯弯如何玩玩 zhè rú mí gōng wān wān rúhé wán wán Lòng vòng như một lối mê cung làm sao có thể dạo chơi được 可有万万路径叫人换 kě yǒu wànwàn lùjìng jìao rén hùan Có hàng ngàn con đường để con người lựa chọn 这刹人生幻幻丝丝环环 zhè shā rénshēng hùan hùan sī sī húan húan Đời người huyền ảo như tơ trăm mối 怎敢缓缓煮酒难言欢 zěn gǎn huǎn huǎn zhǔ jiǔ nányán huān Nào dám trì hoãn để ngồi nấu rượu nói cười vui vẻ 至觉旅途漫漫轻褛蔓蔓 zhì jìao lǚtú mànmàn qīng lǚ màn màn Cảm thấy cuộc hành trình dài đằng đẵng 可否慢慢秉烛再夜谈 kě fǒu màn màn bǐngzhú zài yè tán Thả nhẹ bước chân, thắp ngọn nến trò chuyện đến đêm 知觉命运坎坎命数堪堪 zhījúe mìngỳun kǎn kǎn mìngshù kān kān Cảm giác vận mệnh đen đủi gặp nhiều trắc trở 仍笑侃侃再多赏一晚 réng xìao kānkǎn zài duō shǎng yī wǎn Vẫn cứ cười như vậy thưởng thức thêm một đêm