Xem MV bài hát

Lời bài hát Mong

Đóng góp bởi

Phút giây có nhau
Bỗng nhiên rất xa
Người về nơi đâu
Còn lại thương đau
Ngày vui khi ta bên nhau nay còn đâu
Tiếng mưa rất buồn
Bỗng nhiên rất dài
Từng hạt mưa rơi rơi ngoài hiên kia
Thật lạnh lùng như tâm hồn ai kia
Mưa vẫn cứ rơi hoài cho người đi mãi
Ngồi một mình lặng im
Bóng đêm mong chờ
Từng giây phút được có em kề bên
Được gần lại
Và anh muốn nói một điều
Người yêu ơi
Anh yêu em em biết không
Một ngày ta xa nhau
Nhưng trong lòng anh
Vẫn còn yêu em người ơi
Mong mưa kia đừng rơi
Để em gần bên anh mãi
Ta sẽ có nhau xóa hết thương đau
Mà sao màn đêm không phai màu
Giờ em đi về đâu
Tình yêu trên cao em có thấu
Từng đêm anh nguyện cầu
Mong em bình yên nơi chốn đấy
Nơi không có anh
Và anh xin hứa một điều
Rằng anh sẽ không quên em người ơi
Phút giây có nhau
Bỗng nhiên rất xa
Người về nơi đâu
Còn lại thương đau
Ngày vui khi ta bên nhau nay còn đâu
Tiếng mưa rất buồn
Bỗng nhiên rất dài
Từng hạt mưa rơi rơi ngoài hiên kia
Thật lạnh lùng như tâm hồn ai kia
Mưa vẫn cứ rơi hoài cho người đi mãi
Ngồi một mình lặng im
Bóng đêm mong chờ
Từng giây phút được có em kề bên
Được gần lại
Và anh muốn nói một điều
Người yêu ơi
Anh yêu em em biết không
Một ngày ta xa nhau
Nhưng trong lòng anh
Vẫn còn yêu em người ơi
Mong mưa kia đừng rơi
Để em gần bên anh mãi
Ta sẽ có nhau xóa hết thương đau
Mà sao màn đêm không phai màu
Giờ em đi về đâu
Tình yêu trên cao em có thấu
Từng đêm anh nguyện cầu
Mong em bình yên nơi chốn đấy
Nơi không có anh
Và anh xin hứa một điều
Rằng anh sẽ không quên em người ơi
Một ngày ta xa nhau
Nhưng trong lòng anh
Vẫn còn yêu em người ơi
Mong mưa kia đừng rơi
Để em gần bên anh mãi
Ta sẽ có nhau xóa hết thương đau
Mà sao màn đêm không phai màu
Giờ em đi về đâu
Tình yêu trên cao em có thấu
Từng đêm anh nguyện cầu
Mong em bình yên nơi chốn đấy
Nơi không có anh
Và anh xin hứa một điều
Rằng anh sẽ không quên em người ơi