Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Em

Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Em

Lời bài hát Mong Người Ta Luôn Tốt Luôn Yêu Em

Đóng góp bởi

Một cuộc tình buồn
không có ai mong đợi đâu
Một mình ngồi buồn
không có ai muốn vậy đâu
Vẫn nhớ ngày xưa
chuyện tình ta như trăng sao
Vẫn mong lúc em sẽ quay về.
Tại vì một người
đã trót yêu anh mà thôi
Tại vì một người
đã khóc rất nhiều vì anh
Cho nên dù anh
đang buồn đau đau rất nhiều
Anh vẫn chấp nhận
không oán than.
ở bên người ở bên ấy
em có chắc vui gì hơn
Sao không về đây
bên cạnh anh như ngày xưa
ở bên người ở bên ấy
người ta có tốt với em.
Yêu em như anh đã từng yêu....
Chỉ có một người thôi
còn có một người thôi
Vẫn mong chờ em
trở về đây như ngày xưa
Đã hứa sẽ trọn đời
không lìa xa nhau nữa mà
Sao giờ em để anh đơn côi...
Chỉ có một người thôi
còn có một người thôi
vẫn mong người ta
sẽ luôn tốt luôn yêu em
Hãy nhớ có một người
vẫn chờ mong đến một ngày
Em hiểu cho anh và yêu anh
như lúc ban đầu...
Một cuộc tình buồn
không có ai mong đợi đâu
Một mình ngồi buồn
không có ai muốn vậy đâu
Vẫn nhớ ngày xưa
chuyện tình ta như trăng sao
Vẫn mong lúc em sẽ quay về.
Tại vì một người
đã trót yêu anh mà thôi
Tại vì một người
đã khóc rất nhiều vì anh
Cho nên dù anh
đang buồn đau đau rất nhiều
Anh vẫn chấp nhận
không oán than.
ở bên người ở bên ấy
em có chắc vui gì hơn
Sao không về đây
bên cạnh anh như ngày xưa
ở bên người ở bên ấy
người ta có tốt với em.
Yêu em như anh đã từng yêu....
Chỉ có một người thôi
còn có một người thôi
Vẫn mong chờ em
trở về đây như ngày xưa
Đã hứa sẽ trọn đời
không lìa xa nhau nữa mà
Sao giờ em để anh đơn côi...
Chỉ có một người thôi
còn có một người thôi
vẫn mong người ta
sẽ luôn tốt luôn yêu em
Hãy nhớ có một người
vẫn chờ mong đến một ngày
Em hiểu cho anh và yêu anh