Mong Mẹ Bình An

Mong Mẹ Bình An

Lời bài hát Mong Mẹ Bình An

Đóng góp bởi

Mẹ là bóng mát
Giữa trưa nắng...
Mùa hè
Mẹ là trăng thanh
Soi đường....
Con đi....
Mẹ là bến đỗ
Khi giông tố....
Cuộc đời....
Mẹ tần tảo sớm hôm
Cho đời con...
Sống... vui.....
Ngày hôm nay
Con khôn lớn....
Ngày hôm nay
Con thành người
Mẹ ơi!
Con yêu mẹ nhiều lắm
Ngày hôm nay
Con khôn lớn
Ngày hôm nay
Con vào đời
Mẹ ơi!
Con mong mẹ... bình an....
Mẹ là nắng ấm
Mỗi khi gió....
Lạnh về
Mẹ là hương thơm
Trong vườn....
Muôn hoa
Mẹ từng dẫn dắt
Cho con bước
Vào đời
Mẹ từng ngày ước mong
Cho đời con
Sáng tươi
Ngày hôm nay
Con khôn lớn....
Ngày hôm nay
Con thành người
Mẹ ơi!
Con yêu mẹ nhiều lắm
Ngày hôm nay
Con khôn lớn
Ngày hôm nay
Con vào đời
Mẹ ơi!
Con mong mẹ... bình an....
Mẹ là nắng ấm
Mỗi khi gió....
Lạnh về
Mẹ là hương thơm
Trong vườn....
Muôn hoa
Mẹ từng dẫn dắt
Cho con bước
Vào đời
Mẹ từng ngày ước mong
Cho đời con
Sáng tươi
Ngày hôm nay
Con khôn lớn....
Ngày hôm nay
Con thành người
Mẹ ơi!
Con yêu mẹ nhiều lắm
Ngày hôm nay
Con khôn lớn
Ngày hôm nay
Con vào đời
Mẹ ơi!
Con mong mẹ... bình an....
Ngày hôm nay
Con khôn lớn....
Ngày hôm nay
Con thành người
Mẹ ơi!
Con yêu mẹ nhiều lắm
Ngày hôm nay
Con khôn lớn
Ngày hôm nay
Con vào đời
Mẹ ơi!
Con mong mẹ... bình an....
Mẹ.... ơi.....!
Con mong... mẹ.....
Bình... an....