Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em

Lời bài hát Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em

Đóng góp bởi

Bạn thân ơi
Duyên số sinh ra chúng mình
Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần
Hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau
Mỗi khi có ai đó buồn
Và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười
Đời chông gai chia bát cơm với
Riết hơi thuốc chung mỗi ngày
Bạn không vui
Tôi cũng hoang vu cõi lòng
Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc
Và đôi lúc
Vấp những thương đau gục ngã
Tình anh em gian khó hiểm nguy
Đến đâu cũng luôn sẵn sàng
Kề vai nhau ta quyết đi hết con đường
Bạn thân ơi ta hãy luôn luôn
Khắc ghi những giây phút này
Tình anh em
Mong kiếp sau mãi như vậy
Bạn thân ơi
Duyên số sinh ra chúng mình
Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần
Hoàng hôn xuống ta sẽ bên nhau
Mỗi khi có ai đó buồn
Và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười
Đời chông gai chia bát cơm với
Riết hơi thuốc chung mỗi ngày
Bạn không vui
Tôi cũng hoang vu cõi lòng
Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc
Và đôi lúc
Vấp những thương đau gục ngã
Tình anh em gian khó hiểm nguy
Đến đâu cũng luôn sẵn sàng
Kề vai nhau ta quyết đi hết con đường
Bạn thân ơi ta sẽ luôn luôn
Khắc ghi những giây phút này
Tình anh em
Mong kiếp sau mãi như vậy
Bạn thân ơi ta sẽ luôn luôn
Khắc ghi những giây phút này
Tình anh em
Ta mãi nguyện thề có nhau
Duyên số sinh ra chúng mình
Từ thơ ấu đến lúc ta khôn lớn dần
Tình anh em gian khó hiểm nguy
Đến đâu cũng luôn sẵn sàng
Kề vai nhau ta quyết đi hết con đường
Đời anh em
Ta trãi qua những thăng trầm
Nhờ như thế mới biết ai là người tốt
Bạn thân ơi ta sẽ luôn luôn
Khắc ghi những giây phút này
Tình anh em
Mong kiếp sau mãi như vậy