Mong Em Nghĩ Lại

Mong Em Nghĩ Lại

Lời bài hát Mong Em Nghĩ Lại

Đóng góp bởi

Anh biết thứ mà em
Phải cố gắng chịu đựng
Những lần anh không ở bên
Những lần em luôn giấu
Em chẳng có muốn gặp anh
Vì cũng chẳng có lựa chọn
Dù em đã có tổn thương
Mất hết niềm tin
Những gì em đã cảm nhận
Lòng tự trọng của bản thân
Vì ai em đánh mất
Em đã vì anh
Người đã khóc bao đêm
Đến giờ cũng chẳng muốn nghĩ thêm
Do anh chính anh mà thôi
Đến khi nước mắt cạn rồi
Em không muốn anh nhận lỗi
Vì người cần muốn thấy
Trái tim anh chia làm đôi
Nửa cho bản thân của mình
Nửa cho chút lòng tin em nơi anh
Trải qua biết bao lầm lỡ
Đắng cay mấy ai nào ngờ
Em không muốn nghe lời hứa
Vì người cần lý trí
Bước qua tháng năm gục ngã
Anh vẫn dõi theo người mà
Mong em nghĩ lại
Vì cả hai vẫn còn yêu
Mất hết niềm tin
Những gì em đã cảm nhận
Lòng tự trọng của bản thân
Vì ai em đánh mất
Em đã vì anh
Người đã khóc bao đêm
Đến giờ cũng chẳng muốn nghĩ thêm
Do anh chính anh mà thôi
Đến khi nước mắt cạn rồi
Em không muốn anh nhận lỗi
Vì người cần muốn thấy
Trái tim anh chia làm đôi
Nửa cho bản thân của mình
Nửa cho chút lòng tin em nơi anh
Trải qua biết bao lầm lỡ
Đắng cay mấy ai nào ngờ
Em không muốn nghe lời hứa
Vì người cần lý trí
Bước qua tháng năm gục ngã
Anh vẫn dõi theo người mà
Mong em nghĩ lại
Vì cả hai
Do anh chính anh mà thôi
Nước mắt anh đã cạn rồi
Chính anh cũng không chấp nhận
Nửa cho bản thân của mình
Nửa cho chút lòng tin em nơi anh
Trải qua biết bao lầm lỡ
Đắng cay mấy ai nào ngờ
Em không muốn nghe lời hứa
Vì người cần lý trí
Bước qua tháng năm gục ngã
Anh vẫn dõi theo người mà
Mong em nghĩ lại
Vì cả hai vẫn còn yêu