Mộng Chiều Xuân

Mộng Chiều Xuân

Lời bài hát Mộng Chiều Xuân

Đóng góp bởi

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?
Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân
Những ngày phong trần
Sống trong mộng đẹp ngày xuân
Ngây thơ dáng huyền
Đến trong mơ
Lòng anh bớt sầu
Mộng vàng vút tan
Theo gió chiều
Biết em về đâu?
Hãy trả lời lòng anh mấy câu
Tình duyên với em trong kiếp nào?
Xuân còn thắm tươi
Anh còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ!...
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?
Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân
Những ngày phong trần
Sống trong mộng đẹp ngày xuân
Ngây thơ dáng huyền
Đến trong mơ
Lòng anh bớt sầu
Mộng vàng vút tan
Theo gió chiều
Biết em về đâu?
Hãy trả lời lòng anh mấy câu
Tình duyên với em trong kiếp nào?
Xuân còn thắm tươi
Anh còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ!...
Xuân còn thắm tươi
Anh còn mong chờ
Ái ân kẻo tàn ngày mơ!...