Lời bài hát Mona Lisa

Đóng góp bởi

Có ai vừa ngang qua
Suối tóc mây em mềm kiêu sa
Dáng em tựa muôn hoa
đôi chân thon với vai gầy
Có ai vừa qua đây
Khẽ hát lên môi hồng mê say
Vấn vương mà đâu hay
Em Monalisa
Rực rỡ lên đi em ơi
Em làm bao con tim rối bời
Toả sắc hương đi em ơi
Bao người mong chờ thêm khao khát
Em và đắm say em miên man
Chẳng một ai ngại ngần
Thốt nên lời rối bời
Rối bời chơi vơi
Mona Monalisa
đôi môi em đốt cháy tôi
Mona Monalisa
Lung linh như ánh mặt trời
Mona Monalisa
Em lạnh lùng giết chết tôi
Mona Monalisa
ôi tôi khao khát em rồi
Có ai vừa ngang qua
Suối tóc mây em mềm kiêu sa
Dáng em tựa muôn hoa
đôi chân thon với vai gầy
Có ai vừa qua đây
Khẽ hát lên môi hồng mê say
Vấn vương mà đâu hay
Em Monalisa
Rực rỡ hơn đi em ơi
Em làm bao con tim rối bời
Toả sắc hương đi em ơi
Bao người mong chờ thêm khao khát
Em và đắm say em miên man
Chẳng một ai ngại ngần
Thốt nên lời rối bời
Rối bời chơi vơi
Mona Monalisa
đôi môi em đốt cháy tôi
Mona Monalisa
Lung linh như ánh mặt trời
Mona Monalisa
Em lạnh lùng giết chết tôi
Mona Monalisa
ôi tôi khao khát em rồi
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
Mona Monalisa
đôi môi em đốt cháy tôi
Mona Monalisa
Lung linh như ánh mặt trời
Mona Monalisa
Em lạnh lùng giết chết tôi
Mona Monalisa
ôi tôi khao khát em rồi
Mona Monalisa
đôi môi em đốt cháy tôi
Mona Monalisa
Lung linh như ánh mặt trời
Mona Monalisa
Em lạnh lùng giết chết tôi
Mona Monalisa
ôi tôi khao khát em rồi