Mỗi Khi Đến Hè

Mỗi Khi Đến Hè

Lời bài hát Mỗi Khi Đến Hè

Đóng góp bởi

Mỗi khi đến hè
Lại nhớ tới bạn bè
Nhớ bao kỉ niệm
Buồn vui bên trường lớp
Mình đã cùng nhau
Học hành và chơi đùa
Mình đã cùng nhau
Đi chung một chuyến đò
Qua bên bờ kiến thức
Qua bên bờ lớn khôn
Nhờ thầy nhờ cô
Tận tình chèo lái
Chẳng ngại nhọc khó
Kiên tâm dắt dìu
Đưa chuyến đò sang sông
Đưa bước mình vươn xa
Rồi mùa hè đến
Mình rời chặng đường cũ
Mình vào chặng đường mới
Nhưng đâu quên bên mình
ơn nghĩ của thầy cô
Thân thương với bạn bè
Hè ơi hè ơi
Hãy hát lên cùng ta
Lời cảm ơn thầy cô
Lời mến thương bạn bè
Cho dù cách xa
Nhưng tình hoài thiết tha
Bao ngày tháng qua
Vẫn nồng nàn khúc ca
Mỗi khi đến hè
Lại nhớ tới bạn bè
Nhớ bao kỉ niệm
Buồn vui bên trường lớp
Mình đã cùng nhau
Học hành và chơi đùa
Mình đã cùng nhau
Đi chung một chuyến đò
Qua bên bờ kiến thức
Qua bên bờ lớn khôn
Nhờ thầy nhờ cô
Tận tình chèo lái
Chẳng ngại nhọc khó
Kiên tâm dắt dìu
Đưa chuyến đò sang sông
Đưa bước mình vươn xa
Rồi mùa hè đến
Mình rời chặng đường cũ
Mình vào chặng đường mới
Nhưng đâu quên bên mình
ơn nghĩ của thầy cô
Thân thương với bạn bè
Hè ơi hè ơi
Hãy hát lên cùng ta
Lời cảm ơn thầy cô
Lời mến thương bạn bè
Cho dù cách xa
Nhưng tình hoài thiết tha
Bao ngày tháng qua
Vẫn nồng nàn khúc ca