Mối Duyên Quê

Mối Duyên Quê

Lời bài hát Mối Duyên Quê

Đóng góp bởi

Trời đã se sợi chỉ hồng
Để chúng ta nên vợ chồng
Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông
Nhà chúng ta ven hai bờ sông
Có nhịp cầu đưa lối
Mình đã yêu nhau từ thuở nào
Đời mến thương dâng tràn ngọt ngào
Kề vai nhau trăng lên bờ ao
Thề ước kia trăm năm đổi trao
Câu chuyện trầu cau
Quê hương đẹp thế
Nắng chiều trên quãng đường đê
Một đàn em bé
Nô đùa khi tan trường về
Tuổi học trò trong trắng ngây thơ
Tình là tình đẹp mối duyên quê.
Tiệc cưới vu quy thuyền kết hoa
Tràng pháo đưa em về một nhà
Cùng niềm tin tương lai đời ta
Trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà
Không hề lìa xa
Trời đã se sợi chỉ hồng
Để chúng ta nên vợ chồng
Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông
Nhà chúng ta ven hai bờ sông
Có nhịp cầu đưa lối
Mình đã yêu nhau từ thuở nào
Đời mến thương dâng tràn ngọt ngào
Kề vai nhau trăng lên bờ ao
Thề ước kia trăm năm đổi trao
Câu chuyện trầu cau
Quê hương đẹp thế
Nắng chiều trên quãng đường đê
Một đàn em bé
Nô đùa khi tan trường về
Tuổi học trò trong trắng ngây thơ
Tình là tình đẹp mối duyên quê.
Tiệc cưới vu quy thuyền kết hoa
Tràng pháo đưa em về một nhà
Cùng niềm tin tương lai đời ta
Trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà
Không hề lìa xa