Xem MV bài hát

Lời bài hát Mời Buồn Sang Chơi

Đóng góp bởi

Buồn không nói chẳng một ai biết Buồn em giấu vào góc em riêng Buồn len lỏi lấp đầy tâm trí òa khóc như điên Một hôm chẳng thấy buồn lui tới Buồn đi đâu chẳng ghé sang chơi Buồn đến nỗi nỗi buồn ơi xin đừng bỏ rơi tôi Chẳng nhận ra đôi bàn tay Cảm xúc chợt tan nào hay Những lúc giật mình hét lên vài lần rồi thôi Nhìn thời gian trôi vậy thôi Rồi nhớ những khi đầu môi Đến lúc dừng lại xé những ngọt ngào làm đôi Suỵtttt Dù là hàng vạn lời thở than, Dù là hàng triệu dòng ngổn ngang Cũng chẳng bày tỏ ra được Bởi em bận đắm chìm trong vết thương Dù là hàng vạn lời hỏi han, Dù là hang triệu lời ủi an Cũng chẳng bằng chỉ một người Nói anh xin lỗi, anh đã biết sai rồi Buồn không nói chẳng một ai biết Buồn em giấu vào góc em riêng Buồn len lỏi lấp đầy tâm trí òa khóc như điên Một hôm chẳng thấy buồn lui tới Buồn đi đâu chẳng ghé sang chơi Buồn đến nỗi nỗi buồn ơi xin đừng bỏ rơi tôi Em để cảm xúc này chia làm hai Em đã không chờ được đến ngày mai Em là ai, anh là ai? Em muốn bài hát này tặng ai? Anh đã chìm sâu không được lâu Với con tim dán đầy urgo Anh vẫn ở đây, Em ở đâu? Em ở đâu? Buồn không nói chẳng một ai biết Buồn em giấu vào góc em riêng Buồn len lỏi lấp đầy tâm trí òa khóc như điên Một hôm chẳng thấy buồn lui tới Buồn đi đâu chẳng ghé sang chơi Buồn đến nỗi nỗi buồn ơi xin đừng bỏ rơi tôi Nếu như dối long sao không rời nhau ra? Để những nỗi đau sẽ chia lìa đôi ta Lấy đi hết đi khi chỉ còn hôm qua Rồi sẽ có them một người lạ. Hãy nhớ Anh vẫn luôn ở đây Eeh.. cảm xúc kia sẽ vẫn luôn ở đây Just one thing I wanna you say Buồn không nói Buồn le lói Buồn đến nỗi Một hôm chẳng thấy buồn lui tới Buồn đi đâu chẳng ghé sang chơi Buồn đến nỗi nỗi buồn ơi xin đừng bỏ rơi tôi Đốt hết ký ức sẽ dần nhòa Đốt cháy con đường về Chẳng thể biết đêm dài lan man J. Walker them nặng nề Do you know you what to do Don’t look back mah lady Ehh