Mizu No Naka No Knife (Outtake)

Mizu No Naka No Knife (Outtake)