Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn

Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn

Lời bài hát Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn

Đóng góp bởi

Duyên phận là thứ
Ông trời dùng để trêu người
Thế nên vừa mới yêu
Mà giờ đã thay lời
Mặc cho ai rã rời
Mặc cho ai rối bời
Để cho mình mãi tương tư mà thôi
Cứ ngỡ rằng thế gian này
Điều chẳng đổi dời
Chính là lời hứa câu thề
Người nói với tôi
Cứ ngỡ là bạn đời
Hóa ra là bạn đường
Chỉ đi chung đến đây rồi buông
Mình sinh ra
Đâu phải để buồn thế đâu
Để yêu và đau thế đâu
Mà cớ sao người cứ gieo
Cho mình những u sầu
Mình sinh ra
Đâu phải để buồn thế đâu
Tự nhủ mình đã bấy lâu
Mà đã yêu rồi
Tránh sao để đừng đau
Duyên phận là thứ
Ông trời dùng để trêu người
Thế nên vừa mới yêu
Mà giờ đã thay lời
Mặc cho ai rã rời
Mặc cho ai rối bời
Để cho mình mãi tương tư mà thôi
Cứ ngỡ rằng thế gian này
Điều chẳng đổi dời
Chính là lời hứa câu thề
Người nói với tôi
Cứ ngỡ là bạn đời
Hóa ra là bạn đường
Chỉ đi chung đến đây rồi buông
Mình sinh ra
Đâu phải để buồn thế đâu
Để yêu và đau thế đâu
Mà cớ sao người cứ gieo
Cho mình những u sầu
Mình sinh ra
Đâu phải để buồn thế đâu
Tự nhủ mình đã bấy lâu
Mà đã yêu rồi
Tránh sao để đừng đau
Mình sinh ra
Đâu phải để buồn thế đâu
Để yêu và đau thế đâu
Mà cớ sao người cứ gieo
Cho mình những u sầu
Mình sinh ra
Đâu phải để buồn thế đâu
Tự nhủ mình đã bấy lâu
Mà đã yêu rồi
Tránh sao để đừng đau
Mà đã yêu rồi
Tránh sao để đừng đau