Mỉm Cười Trong Nước Mắt

Mỉm Cười Trong Nước Mắt

Lời bài hát Mỉm Cười Trong Nước Mắt

Đóng góp bởi

Dòng đời nhiều trái ngang
Lắm phủ phàng trong tình yêu
Lòng người thật khó tin lắm ai ơi
Ngày xưa ai nói yêu tôi giờ ai đã đổi thay rồi
Chớ nên tin những lời trên đầu môi
Cuộc đời nhiều thú vui
Nên con người mau đổi thay
Người đành lòng xóa đi hết tình tôi
Để tôi ôm lấy đau thương
Ngậm cay nuốt đắng ôm sầu
Nỗi đau vương trong lòng bao giờ nguôi
Người quay bước để trái tim tôi
Vỡ tan theo thời gian
Dòng lệ tôi vẫn tuôn rơi đêm ngày
Trái tim tôi đã chết héo mòn từ ngày ấy
Hỡi nhân thế trái ngang vì đâu
Người yêu hỡi khi đắng cay
Xin đừng nên quay về đây
Vì gian dối đã khiến tôi đây hao người
Hãy quên một dĩ vãng đau đớn đi người
Để tôi mỉm cười trong nước mắt
Cuộc đời nhiều thú vui
Nên con người mau đổi thay
Người đành lòng xóa đi hết tình tôi
Để tôi ôm lấy đau thương
Ngậm cay nuốt đắng ôm sầu
Nỗi đau vương trong lòng bao giờ nguôi
Người quay bước để trái tim tôi
Vỡ tan theo thời gian
Dòng lệ tôi vẫn tuôn rơi đêm ngày
Trái tim tôi đã chết héo mòn từ ngày ấy
Hỡi nhân thế trái ngang vì đâu
Người yêu hỡi khi đắng cay
Xin đừng nên quay về đây
Vì gian dối đã khiến tôi đây hao người
Hãy quên một dĩ vãng đau đớn đi người
Để tôi mỉm cười trong nước mắt
Người yêu hỡi khi đắng cay
Xin đừng nên quay về đây
Vì gian dối đã khiến tôi đây hao người
Hãy quên một dĩ vãng đau đớn đi người
Để tôi mỉm cười trong nước mắt
Hãy quên một dĩ vãng đau đớn đi người
Để tôi mỉm cười trong nước mắt