Miền Xa Thẳm

Miền Xa Thẳm

Lời bài hát Miền Xa Thẳm

Đóng góp bởi

Xa thẳm, một miền xa thẳm Tiếng gọi hồn thiêng núi sông Một tình yêu như cánh chim tử quy Bay bay đi tìm nhau Một tình yêu như bão giông khát khao Đến bên nhau giữa đạn bom Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh Đi tìm nhau để mãi mãi không về Hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài Xa thẳm, một miền xa thẳm Tiếng gọi hồn thiêng núi sông Một tình yêu như cánh chim tử quy Bay bay đi tìm nhau Một tình yêu như bão giông khát khao Đến bên nhau giữa đạn bom Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh Đi tìm nhau để mãi mãi không về Hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài