Miền Đất Hứa

Miền Đất Hứa

Lời bài hát Miền Đất Hứa

Đóng góp bởi

Đi em đi em chẳng trở về
Mẹ trông mẹ ngóng, quê nghèo quạnh hiu
Xa quê, xa quê hương em một mình bé nhỏ
Lạc giữa trùng khơi em gửi lại thanh xuân
Mơ mong cho cha mẹ được ấm no
Về miền đất hứa, xa chị xa quê
Tuổi tròn đôi mươi
Em thơ ngây tâm hồn mình còn cháy bỏng
Chưa ai thương chưa yêu ai
Được cầm tay lấy một lần
Về đi em về với mẹ cha
Về với quê ta cơm cà dưa muối mặn
Về thôi em cha mẹ đang mong chờ
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi
Về đi em về với làng quê
Về tắm dòng Lam câu đò đưa thầm gọi
Về thôi em cha mẹ đang mong chờ
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi
Đi em đi em chẳng trở về
Mẹ trông mẹ ngóng, quê nghèo quặn đau
Xa quê, xa quê hương em một mình bé nhỏ
Lạc giữa trùng khơi em gửi lại thanh xuân
Mơ mong cho cha mẹ được ấm no
Về miền đất hứa, xa chị xa quê
Tuổi tròn đôi mươi
Em thơ ngây tâm hồn mình còn cháy bỏng
Chưa ai thương chưa yêu ai
Được cầm tay lấy một lần
Về đi em về với mẹ cha
Về với quê ta cơm ca dưa muối mặn
Về thôi em cha mẹ đang mong chờ
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi
Về đi em về với làng quê
Về tắm dòng Lam câu đò đưa thầm gọi
Về thôi em cha mẹ đang mong chờ
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi
Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi