Mèo Lười

Mèo Lười

Lời bài hát Mèo Lười

Đóng góp bởi

Mèo lười nằm suốt cả ngày
Mèo lười chẳng đi đâu xa
Ăn no rồi lại đi ngủ
Lúc nào mắt cũng lim dim
Mèo lười chẳng bắt chuột nào
Cũng chẳng làm gì cho ai
Cha kêu mèo lười hư quá
Mẹ bảo mèo lười không ngoan
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Phụ mẹ và giúp cha
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Bé học hành siêng năng
Mèo lười nằm suốt cả ngày
Mèo lười chẳng đi đâu xa
Ăn no rồi lại đi ngủ
Lúc nào mắt cũng lim dim
Mèo lười chẳng bắt chuột nào
Cũng chẳng làm gì cho ai
Cha kêu mèo lười hư quá
Mẹ bảo mèo lười không ngoan
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Phụ mẹ và giúp cha
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Bé học hành siêng năng
Mèo lười nằm suốt cả ngày
Mèo lười chẳng đi đâu xa
Ăn no rồi lại đi ngủ
Lúc nào mắt cũng lim dim
Mèo lười chẳng bắt chuột nào
Cũng chẳng làm gì cho ai
Cha kêu mèo lười hư quá
Mẹ bảo mèo lười không ngoan
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Phụ mẹ và giúp cha
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Bé học hành siêng năng
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Phụ mẹ và giúp cha
Ôi mèo lười quá đi
Ôi mèo lười quá đi
Bé không giống mèo lười
Bé học hành siêng năng