Men Cay Tình Đời

Men Cay Tình Đời

Lời bài hát Men Cay Tình Đời

Đóng góp bởi

Người đã xa tôi
Quên lời xưa hẹn thề
Quên đi tình đầu
Để mình tôi sầu nhớ
Đêm vắng lạnh lùng
Rượu nồng đắng bờ môi
Thương xót cho mình
Vì tình ai lừa dối
Để trái tim này
Nhỏ lệ sầu thương đau
Ngày đó bên nhau
Em thường hay bảo rằng
Yêu nhau trọn đời
Một lời em đã hứa
Vật đỗi sao dời
Nguyện thề chỉ mình tôi
Mơ đến mai này
Cùng chung tranh sẽ gối
Nhưng có đâu ngờ
Em phụ bạc tình tôi
Nên bây giờ
Ngồi đây nhấp men cay
Buồn cho thân tôi
Số nghèo sao đeo mãi
Để bây giờ người đã xa tôi
Ôi tình đầu
Sao nhiều điều chua cay
Giờ chỉ riêng tôi
Ôm niềm đau rã rời
Yêu thương ngày nào
Giờ tan theo làn khói
Em đã xa rồi
Còn gì nữa mà trông
Em đã xa rồi
Để buồn đau ngày tháng
Duyên kiếp lỡ làng
Mình một mình đơn côi
Nên bây giờ
Ngồi đây nhấp men cay
Buồn cho thân tôi
Số nghèo sao đeo mãi
Để bây giờ người đã xa tôi
Ôi tình đầu
Sao nhiều điều chua cay
Giờ chỉ riêng tôi
Ôm niềm đau rã rời
Yêu thương ngày nào
Giờ tan theo làn khói
Em đã xa rồi
Còn gì nữa mà trông
Em đã xa rồi
Để buồn đau ngày tháng
Duyên kiếp lỡ làng
Mình một mình đơn côi
Em đã xa rồi
Để buồn đau ngày tháng
Duyên kiếp lỡ làng
Mình một mình đơn côi