Medley (Hoshi No Mienai Yoru - Issyun No Chiri - Kirakira) (Last Dance Version)

Medley (Hoshi No Mienai Yoru - Issyun No Chiri - Kirakira) (Last Dance Version)