Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ Vô Nhiễm

Lời bài hát Mẹ Vô Nhiễm

Đóng góp bởi

Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội
Đẹp như cánh hoa huệ giữa đời
Chẳng vương tỳ vết hay bợn nhơ
Đẹp như câu kết muôn bài thơ
Hồn con chiêm ngưỡng nhan mẹ xinh
Tiến dâng trái tim yêu hết tình.
Xin cho con mỗi ngày thêm mến mẹ
Xin cho con biết rời xa bến mê
Để sống thánh ân
Để sống xứng danh
Với con mẹ chí nhân
Để xứng đáng hơn
Đươc Chúa đoái thương
Suốt đời trung.... tín luôn.
Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội
Đẹp như cánh hoa huệ giữa đời
Chẳng vương tỳ vết hay bợn nhơ
Đẹp như câu kết muôn bài thơ
Hồn con chiêm ngưỡng nhan mẹ xinh
Tiến dâng trái tim yêu hết tình.
Xin cho con trung thành yêu mến mẹ
Xin cho con trung thành với thánh ân
Để suốt tháng năm
Tỏa chiếu ánh đăng
Sống cuộc đời chứng nhân
Đời sống trở nên
Bài hát mến thương
Cuộc đời sẽ.... ngát hương.
Xin thương xem giữ gìn khỏi vết tội
Luôn trung trinh một bài ca suốt đời
Từ máu của con
Tình mến sắc son
Dẫu cuộc đời héo hon
Nhận lấy trái tim
Lòng mến cháy luôn
chân tình mẹ với con
Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội
Đẹp như cánh hoa huệ giữa đời
Chẳng vương tỳ vết hay bợn nhơ
Đẹp như câu kết muôn bài thơ
Hồn con chiêm ngưỡng nhan mẹ xinh
Tiến dâng trái tim yêu hết tình.