Mẹ Quan Âm (Chú Đại Bi Tiếng Phạn)

Mẹ Quan Âm (Chú Đại Bi Tiếng Phạn)

Lời bài hát Mẹ Quan Âm (Chú Đại Bi Tiếng Phạn)

Đóng góp bởi

Na mô-rat na-tra da
Da na mô-a da cha na-sagara
Vê rô cha na-biu-ha ra chada-ta
Tha ga ta da a ra ha tê-săm
Dặc săm -but đa da na mô -
Sặc qua -ta tha ga ta bê -
A ra ha ta bê săm dặc săm -
But đê bê na mô- a da a qua-
Lô ki tê-sô ra da bô đi -
Sattuada ma ha-sattuada -
Ma ha ka ru ni-ka da ta
Di da ta-um đa ra đa ra đi ri đi
Ri đu ru đu ru i tê quê -i tê cha
Lê-pura cha lê- pura cha
Lê ku su mê-ku su
Ma-goa rê -ilimi-chiti
Choa lamada nadê soaha
Na mô-rat na-tra da
Da na mô-a da cha na-sagara
Vê rô cha na-biu-ha ra chada-ta
Tha ga ta da a ra ha tê-săm
Dặc săm -but đa da na mô -
Sặc qua -ta tha ga ta bê -
A ra ha ta bê săm dặc săm -
But đê bê na mô- a da a qua-
Lô ki tê-sô ra da bô đi -
Sattuada ma ha-sattuada -
Ma ha ka ru ni-ka da ta
Di da ta-um đa ra đa ra đi ri đi
Ri đu ru đu ru i tê quê -i tê cha
Lê-pura cha lê- pura cha
Lê ku su mê-ku su
Ma-goa rê -ilimi-chiti